You are here

Pak lastige maisonkruiden aan in vooropkomst.

Maïs
02.05.2017

Door de gelimiteerde inzetbaarheid van Terbutylazine-oplossingen en de zwaardere onkruiddruk van Digitaria- (o.a. gladvingergras) en Panicumsoorten (gierstgrassen) op bepaalde percelen,  is er de laatste jaren meer aandacht voor een vooropkomstbehandeling in maïs. Als teler heb je er alle belang bij om een veronkruiding van de maïs te vermijden en dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Het juiste product op het juiste tijdstip aan de juiste dosering verdient dus onze absolute voorkeur. Wat betreft moeilijke onkruiden zoals gierstgrassen en gladvingergras doe je er dus goed aan om in vooropkomst reeds een stevige basis te leggen. Met behandelingen in vooropkomst bestrijdt u niet alleen gladvingergras maar tevens ooievaarsbek en tal van andere grassen en breedbladigen. Heb bij het klaarleggen van de grond ook aandacht voor een voldoende fijn en egaal zaaibed. Dit bepaalt, samen met voldoende bodemvocht, het  uiteindelijke resultaat van uw vooropkomstbespuiting. In vochtige omstandigheden zult u positief verstelt staan over het resultaat van deze behandeling, maar ook onder drogere omstandigheden is deze bespuiting zinvol aangezien de groei van de onkruiden afgeremd wordt. Middelen die hier perfect passen zijn Dual Gold, Lecar en Camix. Neem contact op met uw handelaar voor meer info!