Meer flexibiliteit voor maïs binnen teeltplan | Syngenta Belgie

You are here

Meer flexibiliteit voor maïs binnen teeltplan

Maïs
29.01.2018

Haal het maximum uit uw maïsteelt

De laatste jaren kende het maïsareaal een neerwaartse trend om diverse redenen. Naast het weer boert ook de wetgeving mee en op dat vlak legden de strikte EAG- en gewasdiversificatieregels binnen het nieuwe GLB het maïsareaal aan banden. Voor komende uitzaai wordt nu het één en ander bijgestuurd. Groenbedekkers na maïs in algemeen gebied dienen nu ingezaaid te worden voor 1 november waardoor je uw EAG-mengsel zonder risico tijdig kunt inzaaien in combinatie met een maximaal areaal productieve maïs. Voor bedrijven met meer dan 75% grasland binnen hun teeltplan valt de 75%-regel voor de grootste bouwlandteelt weg. U merkt het: voor maïs zijn er vanaf 2018 meer mogelijkheden op bedrijfsniveau die ook uw rassenkeuze gaan aansturen. Laatrijpere, productieve Syngenta-kuilmaisrassen of Maximaïs-mengsels zijn nu perfect inpasbaar binnen het teeltplan waardoor je per ha meer energie van het veld kan halen. Een speciale groep binnen de kuilmaïsrassen zijn de Powercell-rassen: praktisch gezien kun je op 10 ha met deze productievere rassen de energetische KVEM-opbrengst halen van voorheen 11 ha aangezien je de voordelen van een langer groeiseizoen kunt valoriseren. Neem contact met uw handelaar en haal het maximum uit uw maisteelt door te kiezen voor Syngenta rassen.