Maisgenetica: zo het zaad, zo de oogst | Syngenta Belgie

You are here

Maisgenetica: zo het zaad, zo de oogst

Maïs
02.04.2019
Maïs

Het aanbod maisrassen in België omhelst een groot aantal rassen met grote onderlinge verscheidenheid. Met de grondschaarste die zich op vandaag voordoet, wil iedereen het maximum uit zijn areaal halen. Naast de conditie van de bodem (pH, humusvoorraad) is de zaadkeuze primordiaal. Syngenta is een wereldspeler op het vlak van zaaizaden en weet perfect welke topgenetica noodzakelijk is voor de gewenste toepassing (korrel/ccm/kuil). Decennia onderzoek hebben er toe geleid dat Syngenta op vandaag een betrouwbaar en kwalitatief aanbod aan rassen kan voorleggen. De officiële proeven tonen ook aan dat onze rassen over de jaren heen hoge opbrengsten opleveren. Uw maisrassenkeuze bepaalt mee de profit van uw bedrijf. Zo combineer je met onze Powercell-rassen de hoogste opbrengst met de beste voederwaarde. Onze specialisten hebben becijferd dat deze rassen u tot 100 euro per ha of 45 euro per koe meer opleveren door zowel op het vlak van VEM-opbrengst als verteerbaarheid bovengemiddeld te scoren. Ook onze MaxiMais mengsels combineren de beste eigenschappen van meerdere rassen op topniveau. Uit ervaring/ officiële proeven weten we dat u bij de oogst netto meer overhoudt door te kiezen voor Syngenta-rassen. De uitgebreide expertise van Syngenta maakt dat u als maisteler voor de weg vooruit kiest. Zo het zaad, zo de oogst … blijft een kernwaarde binnen onze veredelingsstrategie.