Breng uw ruwvoedervoorraad op peil | Syngenta Belgie

You are here

Breng uw ruwvoedervoorraad op peil

Maïs
17.01.2019
Laat geen opbrengst liggen.

De uitdagingen voor komende maisuitzaai zijn groot. Door de opeenvolgende droogtejaren zijn de ruwvoedervoorraden op onze rundveebedrijven geslonken waardoor er een inhaalbeweging dient te gebeuren. Maïs is kostprijstechnisch en veevoedkundig een steunpilaar binnen onze rantsoenen. Voldoende mais van goede kwaliteit is een basisvereiste. Bij de rassenkeuze is het belangrijk rekening te houden met het bedrijfsprofiel. Zo zijn er bedrijven die slechts over een beperkt areaal beschikken en derhalve een maximale drogestofopbrengst per ha nastreven. Andere bedrijven kampen momenteel met een tekort en willen hun stocks aanvullen door meer mais in het teeltplan op te nemen. In beide gevallen wordt maximale rendabiliteit beoogd en kunnen we stellen dat het streefdoel eruit bestaat om 11 ha drogestofopbrengst te bekomen op 10 ha. Op tijd zaaien is een eerste vereiste want gras/mais was de voorbije jaren niet bepaald een geslaagde combinatie. Daarnaast heeft Syngenta een gamma van zeer productieve rassen met een massale look en uitstekende verteerbaarheid. Wie dus het maximum uit zijn teelt wenst te halen, kiest bij voorkeur voor de middenvroege tot middenlate rassen (SY Gordius, SY Madras, SY Fanatic en SY Energetic) van Syngenta. Ook het bekende mengsel MaxiMais 235 is een volwaardige optie voor wie maximaal rendement en minimaal risico wenst te combineren. Neem contact op met uw handelaar en maximaliseer uw opbrengst.