You are here

Behandel uw mais in na-opkomst binnen de maand

Maïs
18.05.2018

Het juiste middel aan de juiste dosering op het juiste moment is het streefdoel bij elke toepassing. Ondanks het feit dat onkruidbestrijding in maïs als iets eenvoudig aanzien wordt, zien we ieder jaar nog heel wat combinaties in na-opkomst die niet het gewenste resultaat opleveren. Op vandaag is het aangewezen om de maïs te behandelen in het 2 tot 4 blad stadium. Gemiddeld kom je dan uit op 4 weken na de zaai. Te vroeg behandelen is bv. voor de aanpak van akker- en haagwinde niet ideaal omdat dit onkruid best wat blad heeft op het ogenblik van behandelen. Het objectief is voor iedereen duidelijk: liefst in 1 behandeling het veld onkruidvrij houden voor het ganse jaar. Basisschema’s bevatten een bodemmiddel met  terbutylazine (bv. Gardo Gold of Primagram Gold), een triketone ( bv. Callisto) en een grassenmiddel. Aanvullend kan op probleempercelen nog Peak tegen breedbladige onkruiden toegevoegd worden. Respecteer de 20 m bufferzone in het geval van het gebruik van terbutylazinemiddelen. Voor een goede werking van de bodemmiddelen spuit u best op een vochtige bodem. Blijft het echter langdurig droog, spuit dan ‘s morgens bij voldoende luchtvochtigheid. U merkt het: Syngenta geeft u de juiste inzichten voor een succesvolle maïsteelt.