You are here

Spruitkoolteelt - Wanneer is toppen aangewezen?

Koolgewassen
28.08.2017

De ontwikkeling van de spruitkool zit nu in een cruciale fase. Na de langverwachte buien is gelukkig opnieuw wat lengtegroei gerealiseerd de laatste weken. Momenteel is het weer wat droger en omdat september snel nadert, zal de lengtegroei sowieso stagneren en de plant aan zijn spruiten beginnen te werken.

Voor sommige percelen is het dus misschien goed om te denken aan toppen, om de spruitontwikkeling in de kop te stimuleren.

Wanneer toppen

Vooral voor de vroegste rassen kan dit aan te bevelen zijn. De latere rassen hebben hier vaak minder voordeel bij. Algemeen, kunnen we stellen dat het moment van toppen vooral afhankelijk is van het tijdstip van oogsten. Onder normale omstandigheden zal:

  • toppen rond 10 september een oogsttijdstip tijdens de tweede helft van oktober geven
  • toppen omstreeks 20 september levert een oogst tijdens de eerste helft van november
  • toppen omstreeks 1 oktober betekent oogsten in de tweede helft van november.

Een goede maatstaf is de grootte van de onderste spruiten. In de regel gaat men ervan uit dat wanneer de spruiten onderaan de stam een diameter hebben van 1 tot 1,5 cm dit het meest ideale moment is voor toppen.

Algemeen praktijkadvies toppen

Vroegheid rassenGepland oogsttijdstipToppen (+/-)Verse markt rassenIndustrierassen
Zeer vroeg 1
Zeer vroeg 2
1-15 sept.
16-30 sept.
1 aug.
10 aug.
Abacus, Luminus 
Vroeg 1
Vroeg 2
1-15 okt.
16-31 okt.
20 aug-1 sept.
1-10 sept.
Abacus, GladiusAbacus
Abacus, Maximus, Crispus
Middelvroeg 1
Middelvroeg 2
1-15 nov.
16-30 nov.
20 sept.
1 okt.
Gladius
Cobelius, Martinus
Aurelius
Aurelius, SGB1587, Cobus, Profitus

Opbrengst optimaliseren

Bij het toppen van de gewassen moet men een goed inzicht hebben in de normale te verwachten gewasontwikkeling. Algemeen gesteld kunnen we ervan uitgaan dat de productietoename van de spruitkool onder “normale” omstandigheden als volgt verloopt:

  • September toename 2 ton/week
  • Oktober toename 1,5 ton/week
  • November toename 1 ton/week

Uitgaande van het gebruikelijke oogsttijdstip van de rassen kan door middel van toppen de oogst vervroegd worden en de opbrengst verhoogd worden. Toppen bij spruitkool bevordert immers de spruitvorming over de ganse lengte van de stam, maar vooral in de kop van de plant. Dit resulteert in een meer uniforme spruitkoolsortering en in een hogere opbrengst per hectare.

Mooi spruitkoolveld

Aandachtspunten

De opbrengstverhoging is het meest uitgesproken op percelen waar - door een storing in de lengtegroei - de spruitvorming onderin het gewas reeds vroegtijdig op gang is gekomen. Een hername van de lengtegroei na een groeistilstand leidt in veel gevallen tot een gefaseerde spruitzetting. Onderaan de stam komen dan duidelijk grovere spruiten tot ontwikkeling dan bovenin de top van de plant.

In het verleden hebben we ervaren dat toppen nuttig kan zijn bij gewassen welke al een forse lengte hebben bereikt en welke een zeer zware kop ontwikkelen (bijvoorbeeld bij Abacus). Vooral bij een minder stevige stam dreigt dan het gevaar op legeren (met risico op opbrengst en/of kwaliteitsverlies). Het toppen van deze percelen kan dan in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit en de oogstzekerheid van de teelt.

Het vervroegende en opbrengstverhogende effect neemt af naarmate de rassen later in vroegheid zijn. Bij late rassen wordt door het toppen de kans op invriezen groter. Het is daarom raadzaam rassen welke na midden december geoogst worden niet meer te toppen.

Het resultaat van toppen is voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden en dus de groei van het gewas in de eerstkomende weken na het toppen.

>> Voor alle vragen kunt u gerust contact openemn met Celine Denys, uw Sales and Technical Crop Advisor Brassica.