You are here

Spreid goed uw oogst van tweede vrucht bloemkool!

Koolgewassen
08.05.2020
Syngenta Java

Net als andere sectoren merken we ook dat de markt van diepvriesgroenten hinder ondervindt door de huidige Corona-omstandigheden. In spruitkool lijkt de situatie mee te vallen, maar andere producten zoals bloemkool of sluitkool worden meer getroffen. Enkele diepvriesfabrieken reduceerden daarom recent de contracthoeveelheid omwille van de tegenvallende verkoop van diepvriesbloemkool door Corona.

Dit heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor u als teler. De percelen waarvoor een pachtovereenkomst gesloten werd, kunnen niet meer worden opgezegd, de teeltplanning ligt vast. Maïs wordt als alternatief aangeboden maar dat is verre van ideaal. 

Wij denken alvast dat het heel belangrijk zal zijn om een goede spreiding te blijven behouden in de oogst zodat er straks geen pieken zijn, waardoor oogst-  en verwerkingsproblemen kunnen optreden. Wij raden aan om David en Java te planten tussen 5 en 15 juli in land die dan ook al vrij is. We zagen vorig jaar ook de beste resultaten wanneer toen geplant werd. Deze bloemkolen waren dan oogstklaar voor de piek er eind oktober kwam.

Hierbij ook nog eens de tabel met de groeidagen van onze rassen:

Teeltplanning bloemkool industrie
Daarnaast willen we u nogmaals waarschuwen dat we nog op heel veel velden koolvliegeitjes zien liggen en soms meer dan 10 per stammetje. Vooral komen eitjes voor in plantingen die plaats vonden voor 22 april. Doordat de meeste telers hun eerste bloemkool geplant hebben tussen 8 en 15 april willen we er jullie nog eens extra attent op maken dat de bescherming bijna verlopen is en raden wij jullie aan uw adviseur te contacteren voor advies zodat de verdere teelt goed kan verlopen.

Eiafzet koolvliegen Eiafzet koolvliegen

Eiafzet koolvliegen
Als u nog vragen heeft omtrent uw teeltplanning en onze rassen, kunt u ons altijd contacteren.

>> NOG ZEER ACTUEEL! Belangrijke informatie over seizoensarbeiders is hier te vinden!