You are here

Industrie spruitkool: teelt- en rassen update

Koolgewassen
07.02.2017

Laat ons voor de industrietelers niet al te veel meer terugkeren op het seizoen van vorig jaar. Er waren voor alle telers verschillende uitdagingen afhankelijk van de weersomstandigheden en insectendruk. De verse markttelers zijn vaak nog bezig en kijken terug op een seizoen met een gezonde prijsvorming.

Het zaaien voor teeltseizoen 2017 is opnieuw gestart en een nieuwe teeltplanning is dus aan de orde. Voor telers met vraag naar een vroege industrieoogst vanaf half oktober zijn er verschillende mogelijkheden:

Abacus is een eerste mogelijkheid, met Gladius. Voor percelen waar knolvoet een risico is kan ook Crispus een goede optie zijn. Na deze rassen komen vaste waren als Cobus en Aurelius in de oogstplanning. Van Aurelius zijn dit jaar opnieuw onbeperkt zaden beschikbaar!

Maak ook kennis met onze nieuwe topper voor december! Hij heet nog SGB1587. Daarna komen nog de bekende rassen Profitus, Cryptus (knolvoetresistente topkwaliteit) en Lewitus.

Het belangrijkste en gezamelijke voordeel van al deze rassen is de houdbaarheid op het veld. Dit zorgt in een jaar waar de afrijping van de spruiten zeer snel verloopt voor de nodige flexibiliteit op uw bedrijf tijdens het oogsten. Een onmisbare achter de hand!

>> Alle gedetailleerde informatie over onze rassen vindt u hier!

SGB1587 nieuwsbericht