You are here

Half februari, tijd om David uit te zaaien!

Koolgewassen
17.02.2017
Bloemkool

We zijn alweer half februari, dit betekent dat David opnieuw volop kan gezaaid worden voor uw eerste vrucht bloemkoolteelt! De goede resultaten van voorgaande jaren geven aan dat dit ras u een stabiele en oogstzekere bloemkoolteelt biedt zowel voor eerste als voor tweede vrucht.

David  heeft met zijn korte groeiduur een ideale uitgangspositie om dé basis te vormen voor uw teeltplanning in zowel eerste als tweede vrucht! De zware vaste kool overtuigde reeds menig telers onder u. En wij verzekeren u dan ook dat David u ook dit jaar op deze vlakken niet in de steek zal laten.

Belangrijk om aan te geven dat David voldoende bemesting vraagt bij de start en bij voorkeur in trays wordt opgekweekt. Dit om de beste resultaten te bereiken en u zo de zware en vaste kool alle mogelijke kansen geeft om uit te groeien tot een maximale opbrengst!

IndBlkKist
Als aanvulling in de planning kan u ook Gohan inplannen. Met 5-7 extra groeidagen vormt Gohan een goede spreiding David en andere rassen met kortere groeiduur om op dezelfde datum te planten.
Net als David wordt Gohan gekenmerkt door een zeer vaste en zware kool. Gohan heeft echter wel op tijd afdekking nodig. Mogelijk kunnen alle kolen al vroeg voor de oogst afgedekt worden, om deze maximaal te laten uitgroeien (door goede vastheid is dit mogelijk) en dus in een kort oogstmoment gesneden te worden. De bladstand van Gohan is omvangrijker en heeft dus minder stikstof nodig dan David.

IndBlkFabriek
Ons knolvoetresistent ras Clarina vormt voor vele telers nog steeds een belangrijke basis voor hun bloemkoolteelt. Het geeft een zekerheid op percelen waar vaak al kolen of kruisbloemige groenbemesters gestaan hebben.

Net als bij David is belangrijk om steeds voldoende aandacht te schenken aan een goede basisbemesting bij Clarina.
Beiden worden bij voorkeur in trays opgekweekt om zo de bladgroei nog meer te stimuleren en het risico op boorders te beperken.

Verder kunnen we ook zeggen dat er hard gewerkt wordt aan de opvolging van de bestaande rassen, zowel voor eerste als tweede vrucht. Maar tot zover deze nieuwe genetica er is zijn we zeker dat ons topras David en ook Gohan en Clarina bij u zeer goed zullen voldoen in uw planning. Met ons gamma bloemkoolrassen kan dus een mooie teeltspreiding worden bekomen en ook bij laat planten kan door de korte groeiduur van onze rassen nog steeds op een redelijk oogsttijdstip worden geoogst.

Om bovenstaande info samen te vatten vindt u hier de industrie teeltplanning voor 2017.

Ook kunt u hieronder de teeltplanning doewnloaden:

Voor alle informatie over onze bloemkoolrassen klikt u HIER.

Mocht u nog vragen hebben of hulp wensen bij uw planning, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Celine Denys +32 472 04 97 41.