You are here

Einde bloemkoolseizoen - belangrijke conclusies

Koolgewassen
14.11.2017

Einde van het seizoen - ongeziene omstandigheden

Het bloemkoolseizoen is afgelopen. Na een zeer moeilijke eerste vrucht, viel de opbrengst van de tweede vrucht gelukkig mee ondanks een lastige start. Ongetwijfeld worden prijs- en volumeonderhandelingen spannend de komende winter.

U als telers hebben vaak ongelofelijke inspanningen geleverd om de oogst tot een goed einde te brengen. De eerste vrucht werd grotendeels geteeld met aangevoerd water, door een groot tekort aan regen. Dat gepaard met de nodige kopzorgen over de beschikbaarheid van water tot gevolg.

Ook voor tweede vrucht waren uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk zoals weer water geven bij of voor de start - wat eigenlijk ongezien was. Na de moeilijke start werd nog een uitdaging gesteld bij de oogst. Het warme weer van afgelopen oktober zorgde ook voor een zeer snelle oogst.

Syngenta - Beregening in bloemkool   Syngenta - Oogst tweede vrucht BE

Druk op de rassen om te presteren

De steeds uitdagendere weersomstandigheden leggen een grote druk op u als telers maar ook op de bestaande rassen.

De trend naar vroeg planten van langgroeiende rassen, met nadien planten van snelgroeiende rassen zorgt voor een enorme oogstpiek in oktober. Dit in combinatie met het warme najaarsweer zorgde er voor dat de rassen enorm op de proef werden gesteld. 

We zijn dan ook tevreden om de overwegend goede tot zeer goede commentaren op te vangen van telers over onze rassen David, Gohan en Clarina met betrekking tot de vastheid en opbrengst. 

Ook onze selectieproeven gelegen hier in het West-Vlaamse teeltgebied waren oogstklaar in de periode met de grootste druk op de vastheid en opbrengst van de rassen. Het geeft ons dan ook goede hoop te zien dat nieuw materiaal met zeer goede vastheid en goede groeikracht op komst is!

Belangrijke conclusies na dit jaar

  • David blijft samen met enkele andere rassen aan de top staan voor zowel eerste als tweede vrucht
  • Vastheid blijft een van de belangrijkste eigenschappen voor een bloemkoolras in de steeds uitdagendere teelt- en oogstomstandigheden
  • Arbeid wordt ook een bepalende factor. David oogst zeer vlot en gemakkelijk. Het vraagt minder fysieke inspanning van de medewerkers in de drukte van het seizoen
  • Korte en betrouwbare groeiduur maakt een ras gemakkelijk in te plannen en zorgt voor veel flexibiliteit in het teeltplan
  • Vroeg planten van vroege rassen in tweede vrucht, bijvoorbeeld David 1-10 juli, kan zorgen voor een goede oogst- en werkspreiding. Daardoor is een deel van het areaal gesneden reeds voor de grootste oogstpiek (dat gebeurt vaak in goede weers- en oogstomstandigheden).

Volg zeker ook de resultaten van de rassenproeven bij de proeftuinen (o.a. PCG) in Proeftuinnieuws voor meer informatie!

Nieuwe proefrassen

Verder mag u ook een aantal nieuwe proefrassen verwachten van ons die wij op grotere schaal willen uittesten in de praktijk om zo uw mening en ervaringen te horen. We willen dan ook eerst voldoende praktijkervaring en kennis opdoen over onze rassen vooraleer we hiermee de markt opgaan. Onze focus blijft op vastheid, opbrengst, groeiduur gecombineerd met meer groeikracht.

Wij zijn zeer tevreden dat de meesten onder u het seizoen goed kunnen afsluiten en hopen op goede onderhandelingen en eensgezindheid bij de vooruitzichten voor komend teeltseizoen.