You are here

Belangrijke informatie over seizoensarbeiders

Koolgewassen
07.04.2020
InduBlknieuws

In onze sector is er veel onzekerheid en ongerustheid. Bij velen van jullie horen wij de volgende vragen: 
Wie zal de arbeid verrichten? Hoe zullen we alles rondkrijgen, hoe zullen we alles kunnen planten, oogsten...?

  • Zullen de seizoensarbeiders hier geraken?
  • Zullen ze alle landsgrenzen kunnen doorkruisen?
  • Welke documenten hebben we nodig? En waar kunnen we die vinden?

Dit zijn allemaal vragen waar heel veel onduidelijkheden over zijn. Ook wij zijn enorm begaan met jullie en hopen dat alle activiteiten vlot kunnen verlopen. Daarom hebben we Chris Botterman (Boerenbond) om raad gevraagd. Chris is specialist op gebied van arbeidsreglementering en sociale zaken en is afgelopen januari komen spreken op onze jaarlijkse telersvergadering in de Oude Melkerij in Gits. Wij hebben hem wat raad over dit probleem gevraagd en dit is wat we met jullie kunnen delen:

Het is moeilijk om een pasklaar antwoord te geven. Ook daar moet men afgaan op we van telers horen en wat we in de pers lezen. Garanties zijn er niet maar wat wij wel kunnen meegeven is het volgende:
 
- Europa heeft een richtlijn uitgeschreven aan de lidstaten waarin staat dat mensen die zich verplaatsen om te werken in essentiële sectoren zo vlot mogelijk moeten doorgelaten worden aan de grenzen. Het is nu aan de lidstaten om dit op te volgen. Vanuit Duitsland komen signalen dat dit ook effectief gebeurd. Vanuit Hongarije nog geen nieuws. Vanuit Roemenië hoort men dat er nu ook geen vluchten meer mogen vertrekken. De garantie dat personeel tot hier geraakt kan men dus nog steeds niet geven. Alle documentatie die reizigers nodig hebben vind je op deze website onder nummertje 1 en 19.

- Wie problemen heeft met personeel kan best een vacature plaatsen bij VDAB met de #COVID19. Hoe je dat moet doen vind je hier! Dit niet alleen om alsnog mensen te vinden maar ook als bewijs dat je er alles aan gedaan hebt om mensen te kunnen vinden. Dit kan later bij het al dan niet krijgen van steun een verschil maken!

-    Als je inkomensverlies lijdt is het belangrijk om hier goed bewijzen van bij te houden. Op de website van Boerenbond vind je een rekenblad terug waarin je alles kan bijhouden. 

-    De regering heeft beslist dat ook bedrijven die minstens 60% inkomensverlies lijden aanspraak kunnen maken op een premie van 3000€. Je vindt daarover meer informatie op de website van Vlaio. De tool om de premie aan te vragen staat wel nog niet online. 

>> Ook op de website van ABS kunt u de nodige informatie terugvinden.
>> Tenslotte een zeer interessante link vanuit crisiscenrum België

We hopen dat we jullie hier mee wat verder op weg hebben geholpen.

Alvast succes met de werkzaamheden!