You are here

Actualiteit in bloemkool voor de industrie

Koolgewassen
08.05.2017

Actueel in bloemkool: eiafzet van koolvlieg vastgesteld!

Vrijwel alle bloemkool voor de eerste vrucht is in goede omstandigheden geplant, veel vroeger dan vorig jaar. Nu nog een beetje warmere temperaturen en wat regen van betekenis om een goede start te verzekeren.

Industrie bloemkool sterke rassen David

Opgepast: op verschillende velden wordt de aanwezigheid van eitjes van de koolvlieg vastgesteld. Je kan deze terugvinden in de naaste omgeving van het stammetje. Vaak in de holte langs het stammetje naar de wortel van de plant toe.

Eiafzet industrie bloemkool eerste vrucht

Tijd om uw tweede vrucht te zaaien!

Wat nu ook belangrijk is: al snel komt het zaaiseizoen voor de tweede vrucht er opnieuw aan. Daarvoor kunnen we u onze bestaande rassen adviseren.

Vooral ons topras David zal opnieuw een stevige plek innemen in veel teeltschema’s voor de tweede vrucht. Met zijn korte groeiduur en zware vaste kool is het een echt multi-inzetbaar ras dat gemakkelijk in te plannen is door zijn sterke betrouwbaarheid in groeiduur. David heeft zoals gekend iets meer bemesting (+50 E N) nodig dan de andere standaardrassen. Maar mits de goede teeltvoorzorgen dus een echte topper. David is vooral gekend door zijn korte groeiduur en is hiermee dus uitermate geschikt om zowel vroeg in de teelt te worden geoogst (vroege oogst in september) als later in in het siezoen (in oktober) met een late planting. En altijd met een zeer vaste en zware kool!

Percelen met een historie van veel koolteelten of kruisbloemige groenbemesters worden best met Clarina beplant. Clarina is een knolvoetresistent ras dat door zijn sterke gezondheid ook veel geteeld wordt voor de verse markt. Een echt dubbel-doel ras! Ook Clarina heeft een hogere stikstofbehoefte dan andere standaardrassen (+50 E N).

Als aanvulling voor tweede vrucht kan Gohan samen geplant worden met David voor een goede spreiding. Gohan is ongeveer een week later oogstbaar dan David. Gohan vormt meer gewas en heeft dus minder stikstof nodig, vergelijkbaar met andere standaardrassen. Voor een  optimale kwaliteit wordt Gohan best in een vroegtijdig stadium afgedekt.

Als de kolen vroeg werden afgedekt kan de oogst op het meest optimale moment gebeuren (dus met zo weinig mogelijk oogstbeurten) want het ras heeft een goede vastheid en geeft dan een optimale opbrengst.

Graag willen wij u ook wijzen op de voordelen van het gebruik van een met insecticide gecoate zaad. Dit naar aanleiding van de actuele bezorgdheden in verband met het onder druk staan van een aantal gekende middelen om koolvlieg te bestrijden. Met de zaadcoating Mundial heeft u steeds een grotere zekerheid tegen koolvliegaantasting in de kisten en op het productieveld. Later dit seizoen tijdens onze wintervergadering, komen we hier uitgebreider op terug.

> Bekijk hieronder onze korte video over onze drie top-rassen voor de teelt van industrie bloemkool
> Of bezoek onze bloemkoolpagina

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Mundial is een product van BASF Belgium coordination center comm. V. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.