You are here

Teeltinfo snoeptomaten #3

Glasgroenten
17.09.2018
Sweetelle Nieuws

Actuele situatie

We hebben deze zomer zeer warme en lichtrijke condities gehad waardoor we nu in de onbelichte teelt 20.000 J voorsprong hebben op vorig jaar. Wel lagen de etmaaltemperaturen deze zomer 1 °C hoger dan vorig jaar, dus een deel van het extra licht is opgegaan aan dissimilatie. De meeste snoeptomaten reageren zoals bekend zeer generatief op deze condities. Hierdoor zien we open gewassen met slankere koppen. Bij de belichte teelten in de zomer starten we meestal met 3 of 4 koppen per plant zodat we direct op de gewenste winterafstand staan. Bij teelten die voor de langste dag geplant zijn, heeft het nog enigszins zin om een extra kop bij te maken voor de zomer; deze koppen we eind augustus weer terug naar de gewenste winterafstand. Bij installaties met een standaardlichtcapaciteit van 180 micromol staan we op 3-3.5 koppen/m2 afhankelijk van snoeibeleid, bij 220 micromol gaan we iets dikker, namelijk 3.5-4 koppen/m2. De onbelichte teelten staan zo open en generatief dat terugkoppen geen optie is, deze teelten staan op 4.5-4.7 koppen/m2.

Sweetelle
Zoals bekend bij dit ras, staat het generatief en open, waardoor sterkste onderstammen nodig zijn om nog voldoende kracht in dit gewas te houden. Ondanks de warmte is de zetting is nog redelijk geweest met weinig missers. De warmte heeft vele dubbele en onregelmatige trossen gegeven die vanzelf korter werden door de afnemende kracht van de planten.

Angelle
Staat wat sterker en heeft meer inhoud dan de Sweetelle maar er zijn duidelijk minder dubbele trossen aanwezig in de plant.

Funtelle
Duidelijk een wat minder goede trosvorm en smaak maar wel meer groeikracht in de plant tijdens de hete zomer. We zien steeds veel bloemen open staan maar ze zetten uiteindelijk wel.

Bamano
Staat nog heel degelijk en netjes te groeien, geeft voldoende sterke splittrossen en ook de zetting is goed verlopen.

Klimaat

We zitten nu in een periode met dagen afnemend in lengte en licht, en hoge vochtigheden: een vegetatief verzwakkend klimaat. We moeten etmalen drukken in de nacht (18-19 °C etmaal) en overdag met donker weer zo koel mogelijk telen om te ontvochtigen en kracht van de plant te sparen. Met zonnig weer kunnen we toch wat meer klimaat maken door de ventilatielijn wat te verhogen zodat het 24-25 °C wordt, zo houden we CO2 en vocht binnen en maximaliseren we de assimilatie. De vochtige nachten vragen erom om een min. raam (eerst wind dan luw) in te stellen op VD; als het VD nog verder wegzakt een min. buis van 35 °C instellen zodat we luchtbeweging en vochtafvoer creëren zonder veel warmte toe te voegen. Door deze instellingen houden we het gewas gezond en vrij van schimmels.

De belichte teelten starten nu met belichten. Overdag van zon op tot zon onder met 50 % van de installatie. Bij hybride LED systemen kiezen we om eerst de top SONt lampen aan te zetten om zo de planttemperatuur overdag te verhogen en dus generatief te sturen. Indien de instraling tegenvalt gaan we al snel op donkere dagen naar 75 – 100 % belichten.

We trachten met de onbelichte gewassen zo sterk- en gezond mogelijk te eindigen en uitval van planten te voorkomen. Koel telen in de nacht en vochtmanagment staan hierbij voorop. De belichte gewassen proberen we zo snel mogelijk in balans te krijgen door hoge etmalen (21-22 °C) in te stellen tot aan de oogst, zodat we met een sterk generatief gewas de winter in gaan.

Watergift  en bemesting

Onbelicht
We proberen een drain EC rond 4.5 te realiseren bij generatieve gewassen en 10-12 % in te teren, een nachtbeurt is bij deze gewassen niet nodig.

Belicht
Bij de belichte teelten proberen we de drain EC tot aan oogst te laten oplopen tot 8-9, dit om een goede beheersing te krijgen. We proberen ’s middags op tijd te stoppen met watergeven en 15 % in te teren, dit geeft een generatieve sturing. Nachtbeurten kunnen nuttig zijn als correctie om de intering binnen de 15% te houden. Voor de winter moeten we voornamelijk een generatief bemestingsschema toepassen. Dit betekend lagere K en NO3 input omdat beide elementen groeizaamheid in de hand werken. Houdt echter het druppelwaarden goed in de gaten, de K-gift kan wel eens te kort schieten en daardoor krijgen we een matige doorkleuring van de vruchten. NO3 kan vervangen worden door Cl en SO4 maar zoek hier niet de ondergrens op, dit gaat dan groei en productie kosten.

Ziekten en plagen

Tuta en nesi zijn de grootste problemen. Bij zware tuta infectie hebben we aangevreten vruchten en snel breken van koppen bij het indraaien. Nesi zorgt voornamelijk voor bloemabortie. Het is van het grootste belang dat deze plagen volledig worden uitgeroeid in de teeltwisseling. Zeker in belichte teelten en concentratiegebieden valt dit niet mee. In onbelichte teelten is de teeltwisseling wat langer en is er meer kans op het succesvol uitschakelen van de schadelijke insecten omdat ook geen invlieg van buitenaf mogelijk is.

Algemene tips

  • Maak een goede planning voor snoeibeleid en stengelaanmaak.
  • Teveel vruchten per tros aanhouden kan leiden tot te fijne vruchten in de winterperiode.
  • Bij teelten waar coating op de kas is aangebracht, kan dit verwijderd worden zodat de instraling maximaal is en de gewassen maximaal kunnen assimileren

> Blik terug op onze open dag tomaten van afgelopen week!

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.