You are here

Teeltinfo snoeptomaat #2

Glasgroenten
26.06.2018
Sweetelle Nieuws

Actuele situatie
De maanden april en mei werden gekenmerkt door warmte en veel vocht. Hierdoor zijn de planten niet extreem generatief geworden zoals ze dat normaal gesproken wel doen bij warmte en een laag vochtgehalte. Wel is de kracht in de plant sterk afgenomen door de hoge temperaturen. Dit uit zich voornamelijk in zwakke trossen. Door deze hoge temperaturen zien we miszetting bij de meeste gewassen, wat geen nadeel hoeft te zijn. We krijgen hierdoor sneller de kracht in de planten terug. We gaan van het licht af dus we moeten de vruchtbelasting gaan verlagen om de grofheid in het najaar goed te houden. Om de plant op kracht te houden is terugkoppen of extra kort snoeien altijd een goede actie. Het ideale aantal koppen onbelicht zit tussen de 4,2-5 koppen/m2. Maar over het algemeen wordt bij de belichte teelten een hogere eindafstand aangehouden dan bij de onbelichte teelt, omdat ze een langere stengel in het voorjaar/zomer hebben. Daardoor kunnen ze een moeilijkere groei ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze sneller afbranden. Maar dit compenseren we dan weer met extra stengels.

Sweetelle staat generatief met een wat zwakkere tros. We zien nu minder dubbele trossen door de afnemende kracht en de hogere nacht temperaturen. 
Angelle heeft zoals gewoonlijk wat meer groeikracht dan Sweetelle, maar wel een kortere tros. Door de hoge instralingen zijn de vruchtgewichten mooi op peil en komen de puntvruchten voldoende mee. 
Funtelle is groeikrachtiger en sterker dan Sweetelle, wat moet gaan resulteren in meerproductie richting de zomer en het najaar. 
Ivorino begint kort blad te krijgen waardoor er minder extra blad uit de plant word gehaald.
Bamano heeft een mooie balans, voldoende gewasvulling en nog steeds een goede zetting.

Klimaat
Zeker als gewassen te generatief staan moet er geen gebruik gemaakt worden van hoge dagtemperaturen. Indien mogelijk, de temperaturen rond de 23-24°C aanhouden bij zonnige dagen. Zo proberen wij meer groeikracht te creëren. Als de RV onder de 70% gaat zakken, moet de windzijde geknepen worden tot maximaal net onder de nok. Door deze actie zullen de temperaturen oplopen in de kas. Als de temperatuur onder de 27-28°C blijft, kan de windzijde meer geknepen worden. Als de instraling na een mooie dag onder de 300W zakt, knijpen we de ramen om de RV zo snel mogelijk weer op 75-80% te krijgen. Dit zodat de generatieve gewassen hun waterbalans kunnen herstellen. Op donkere dagen is het verstandig om koel te telen. 20°C is warm genoeg. Lucht makkelijk om het vocht de kas uit te krijgen en etmalen te drukken. Op zowel zonnige als donkere dagen is het belangrijk om de nachten zo koel mogelijk te houden om de etmalen te drukken en kou te nemen. Minimale buis is nu eigenlijk niet meer nodig, hoogstens in de nacht als het VD onder de 1,5 zakt.

Watergift en bemesting
Belicht is min of meer gelijk aan onbelicht. Alleen verbruikt een oudere plant minder water. Hierop moeten de druppeltijden worden aangepast. Streef met een generatieve gewasstand naar 8-10% intering. Eventueel met behulp van een nachtbeurt. De beurten moeten niet te groot gemaakt worden. Om frequent terug te komen met druppelen, denk aan beurten van 150-200 cc/m2 overdag. Probeer de EC op 4 te houden in de drain, om groei en frisheid in de plant te houden.

Stuur aan op groei dus geef voldoende NO3 en K. Let er wel op bij een te hoge K gift, dat je de Ca opname blijft garanderen en geen neusrot oploopt.

Streef naar een 1-3 punten hogere K gift dan Ca. Bij aankondiging van een extreem warme periode extra Ca geven.

Zieken en plagen
Tuta is in sommige gebieden een hot item. Nesidiocoris zorgt voor veel abortie, hoewel dit bij de los geoogste pruimtomaatjes niet direct een probleem is.

Diffuse Coating 
Bij de belichte gewassen ligt er al diffuse coating op de kas. Als dit nog niet het geval is en we uiterlijk augustus planten is het aan te bevelen om een normale coating op de kas aan te brengen. Dit vergemakkelijkt teeltwissel en de kwaliteit van de laatste vruchten.