You are here

Teeltinfo Snacktomaatjes wk21

Glasgroenten
23.05.2017

Actuele situatie

Buitentemperatuur heeft een grotere invloed op de gewassen dan het licht. Licht speelt normaal geen beperkende rol meer in deze tijd. Wel kan het buitenvocht nog van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het gewas. De plantbelasting is aan de hoge kant bij Angelle, Seychelle, Sweetelle, Funtelle, Babeno, Bamano, Ivorino & KM5512. De zetting is van de tijd toen nog relatief lange trossen en veel splittrossen werden aangemaakt. We zien grote verschillen in het vruchtgewicht. De verschillen zijn  niet alleen te zien in de rassen maar ook zeker onderling bij de telers. Bovenin zien we dat de trossen tijdelijk iets korter zijn en minder splittrossen voorkomen. De koppen waren afgelopen tijd wel wat aan de dunnere kant door de hoge plantbelasting, maar beginnen goed te herstellen. Qua produktie lagen we nog iets achter omdat de plantbelasting langer aan de plant bleef hangen, maar de verwachting is dat dit de komende tijd ingehaald gaat worden.

Aandachtspunten voor de komende periode

Omwille van hoge productiesde laatste weken zullen we de kracht in de koppen kunnen behouden of herpakken. Inhoud in het gewas houden geeft meer garantie voor het goed doorkomen van een warmere periode en behoud van een evenwichtige produktie. De instraling kan in deze periode al snel oplopen tot boven de 900 watt. Het blijft hierbij oppassen dat de temperatuur in de ochtend al niet te snel doorschiet. Natuurlijk hebben we dit niet altijd in de hand, want buitentemperatuur speelt hierbij zoals gezegd een grote rol. Maar we kunnen ook nog veel zelf regelen. Laat de verwarnmingstemperatuur in deze tijd niet te snel stijgen. Maak gebruik van een koudere natuurlijke periode tijdens zonop. Werk met een lage P-band met hoge buitentemperaturen. Stel in de ochtend al snel een kiertje lucht aan de luw als zowel aan windzijde in om het doorschieten van temperatuur in de ochtend te voorkomen en de plant te activeren. Ga niet te vroeg knijpen met de ramen aan de windzijde in de ochtendperiode. Werk in de ochtend met weinig tot geen naloop op de windzijde. Knijpen van de ramen met name de windzijde is sterk afhankelijk van het vocht in de kaslucht als van het buitenlucht. Als er een goede vochtmeting is van de buitenlucht kan dit meegenomen worden om de ramen te knijpen. Steeds meer telers sturen op vocht en of beperken de max. raamstand op de middag aan de windzijde. Bij een vochttraject van 4 tot 6/8 vochtdeficiet mag er geknepen worden aan de windzijde. Natuurlijk blijft het oppassen dat de kastemperatuur niet doorschiet naar 28 graden en erboven. Wel hebben we geleerd dat een laag vocht vaak meer een beperkende factor is dan de temperatuur. Er komt ook meer belangstelling voor vernevelingssytemen. Het verder doorknijpen van de ramen kan gemakkelijk plaatsvinden na 16.00-17.00 uur, dit omdat de straling dan in sterkte afneemt. Het lukt dan ook vaak om de kastemperatuur lager te krijgen dan de buitentemperatuur. Dit is een teken dat het gewas goed koelt. Bij een sterk gewas zal dit uiteraard gemakkelijker kunnen dan een zwak gewas. Ook het afluchten naar de voornacht is sterk afhankelijk van het binnen en buitenvocht. Met schraal weer(oostenwind en veel wind) is het oppassen dat er niet te vroeg voor zononder afgelucht wordt waardoor het vocht ineens nog te snel wegzakt. Let hier maar eens op in de grafiek. Pas verder de lengte van de voornacht aan wanneer het etmaaltemperatuur te sterk oploopt. Streven is hierbij 17,5-18,5 graden met dagen van 1000 joules en 20-21 graden met dagen boven de 2000 joules. Lichtaanpassing in deze tijd zijn  vaak zowel overdag als in de nacht overbodig.

In onderstaand schema hebben we getracht een weergave te geven van hoe te sturen met een zwak en of sterk gewas.

false

Watergift

De ochtendperiode blijft belangrijk om het interingspercentage te bepalen. Vroeg starten geeft vaak minder intering dan laat starten. Wanneer de verdamping start zien we vaak de grafiek het meest bewegen naar beneden. Toch moeten we in de ochtend snel naar drain toewerken om in de vroege middag niet verrast te worden door snel doorbrekende zon en afnemend vocht in de kas en lucht. Een groot verschil is wanneer de drain wordt gemeten van enkele matten of van de centrale drainopvang. Vaak zit hier toch tijdverschil tussen. Ook wanneer de grafiek van het gewicht van de mat of het vochtgehalte niet meer stijgt wordt er drain gerealiseerd. De plant heeft vaak in de middagperiode minder behoefte aan voeding. De Ec kan dan ook bij instraling met 0,5 punt afgebouwd worden. Zorg ook dat de druppelcapaciteit in de middagperiode niet te laag is. Door toenemende temperaturen nemen de algen en de vervuiling snel toe in de druppelaars. Vergeet dan ook niet regelmatig te spuien en of filters schoon te maken. Pas op met grote drainpercentages aan het eind van de dag. Vaak is aan het eind van de dag weinig meer te winnen en geeft te lang doorgaan vaak een negatief effect op de uiteindelijk intering. Werk hierbij dan ook vanaf 5 uur voor zononder op een combinatie van  instraling gecombineerd met een stralingsdrempel. Stoptijd op een lichte dag 3 uur voor zonsondergang, maar met een donkere dag mag dit dus gerust 6 uur voor zonsondergang zijn De voorkeur is om niet te werken met avond of nachtbeurten en controleer de intering van de mat goed. De mat mag  gerust 12-15% interen in de nacht. Natuurlijk is dit alles ook sterk afhankelijk van het substraatsoort en de buffer hiervan.

Voorbeeld voor de watergift

Teeltinfo snoep4.2

Tips

  • Haal bij draaiplanten aan het pad een trosje uit om voldoende kracht over te houden indien ze te zwak zijn.
  • Momenteel zijn op sommige plaatsen veel open bloemen. De hommels kunnen de bevlieging dan ook niet altijd meer goed bijhouden. Mede door de aantrekkingskracht van de bloemen buiten. Daarom is het verstandig om tijdig voldoende hommels bij te plaatsen.
  • De verdeling is na het draaien vaak niet goed. Let hierop. Hang planten ook niet te schuin, dit geeft meer werk met indraaien en oogsten.
  • Aan de zuidgevel staat het gewas al snel te schraal. Krijt deze gevel of gebruik hier het beweegbaar gevelscherm.
  • Laat de vruchtzetting per week niet teveel oplopen boven de 100 -120 st/m2 afhankelijk van het type kas/glas waarin geteeld wordt. Indien zetting hoger is dan het gestelde limiet dan kan het beter zijn om eens een tros te verenkelen of in te snoeien.
  • Er wordt verschillend gedacht over het weghalen van kopblad, feit is wel dat wanneer het gewas nu open is en eventueel zwakker staat, het beter is om tijdelijk te stoppen met weghalen van het kopblad.
  • Hier en daar zien we crazy roots de kop opsteken. Bij deze planten meer blad aan de voorkant weghalen, matten opensnijden en/of pothoezen verwijderen. Pas wel op voor besmetting van de ene mat/pot naar de andere. Bekijk verder je manier van water ontsmetting en trek besluiten hoe het anders en beter zou kunnen.

>> De volgende teeltinfo kunt u verwachten in week 28.
>> Hebt u een vraag of wilt u reageren op deze mailing? Neem contact op uw vertegenwoordiger!