Zaai uw EAG vóór 1 november | Syngenta Belgie

You are here

Zaai uw EAG vóór 1 november

Gerst
11.10.2019

Landbouwers in de Polders, Duinen en de Leemstreek hebben hun EAG-mengsels al gezaaid. Zij die gronden hebben in de zandleem en andere streken moeten dit doen vóór 1 november. Belangrijk is niet enkel rekening te houden met deze datum maar ook met de versoepelingen. Zo mogen braakliggende gronden gebruikt worden voor de productie van ruwvoeder. Belangrijker nog is dat de EAG-groenbedekker mag blijven staan als hoofdteelt in 2020. Zaai je bv. grasklaver als EAG-mengsel (code 658) dan kan je diezelfde teelt volgend jaar gebruiken om uw VLI-premie op te activeren. Verder is het ook zo dat een EAG-groenbedekker als groengewas een zuivere teelt mag zijn in 2019. Het gaat enkel over volgende groenbedekkers (bladkool, festulolium, witte en rode klaver, lupinen, luzerne; engels, italiaans, hybride en westerwolds raaigras; snijrogge en veldbonen) die in aanmerking komen voor ruwvoederwinning of begrazing. Uw EAG-code van 658 of 659 laat u staan in de oppervlakte-aangifte ook al gaat u zuiver raaigras zaaien. U kunt wijzigingen doorgeven tot eind oktober voor zij die nog EAG moeten zaaien. Hou er bovendien rekening mee dat u aan uw provinciale buitendienst moet melden per mail, fax of telefoon dat u gebruik wenst te maken van deze versoepelingsmaatregelen in het kader van de droogte. Positief is ook dat eind oktober reeds 70% i.p.v. 50% van de basisbetaling op uw rekening zal gestort worden.