You are here

Wees alert op aanwezigheid van virulente bladluizen

Gerst
20.10.2016

In vele delen van België blijft het (te) droog om de veldwerkzaamheden vlot te laten verlopen.  Vooral het rooien van de aardappelen stelt de landbouwers op de proef.

Anderzijds verloopt door het droge weer het hakselen van de maïs zeer vlot. En dit heeft onrechtstreeks gevolgen op de teelttechniek van de wintergranen.

Vanuit de maïs komen namelijk veel bladluizen, die virulent kunnen zijn.

Volgens CADCO en CRA Gembloux (11 october 2016) is de aanwezigheid van bladluizen op de eerste opgekomen wintergerst hoog te noemen.  Op 1/3 van de percelen komt op meer dan 10% van de planten bladluizen voor!

Dit is een belangrijke toename ten opzichte van vorige week.

DUS: WEES ALERT!

Een behandeling met KARATE ZEON aan 0,05 liter/hectare is aangewezen indien op meer dan 5% van de planten virusdragende bladluizen voorkomen en indien vooraf geen andere maatregelen werden getroffen (tolerante rassen of zaaizaadontsmetting).