You are here

Kies voor een sterke basis van uw gerst en voorkom legering

Gerst
31.03.2017
Legering in gerst

Hoge temperaturen vroeg op het voorjaar maken dat de wintergranen zich momenteel snel oprichten. Tijd dus om te starten met de groeiregulatie. Bij wintergerst is het ideale moment nu aangebroken. De meeste gerstpercelen bevinden zich immers in het 1ste knoopstadium. Door tijdig uw wintergerst te behandelen, ga je het verstevigen en niet “verkorten”. Dit belangrijke effect verkrijg je vooral bij toepassingen in het 1ste tot 2de knoopstadium. Ook heeft deze vroege toepassing een positieve invloed op de wortelontwikkeling. Door een gepast groeiregulator toe te passen kies je niet alleen voor zekerheid (vermijden legering) maar dus ook voor meer rendement. Een mooi rechtopstaand gewas zorgt er bovendien voor dat de ziektebestrijding nadien vlotter gaat verlopen. Als teler bereik je het beste resultaat door MODDUS of TEMPO toe te passen bij groeizaam weer en bij voldoende lichtintensiteit. De zonnige dagen die we nu kennen, sluiten daarbij perfect aan. Neem contact op met uw handelaar voor een praktijkadvies op maat.