Haal 5% meer uit uw wintergerst. Kies voor Hyvido. | Syngenta Belgie

You are here

Haal 5% meer uit uw wintergerst. Kies voor Hyvido.

Gerst
28.08.2017

Opbrengst blijft een leidende parameter in de veredeling van granen. Binnen Syngenta zijn de veredelaars continu op zoek naar optimalisatie en inzake wintergerst betreft de nieuwste (r)evolutie onze Hyvido-hybriderassen. Ze onderscheiden zich niet enkel door hun opbrengstpotentieel maar tevens door hun sterke beworteling en goede uitstoeling. In de praktijk gedragen ze zich weerbaarder onder stressomstandigheden (droogte, minder kwalitatieve grond). Dit alles resulteert in een bewezen meeropbrengst van min. 5% over de jaren heen. Ook in 2017 (met de extreme droogte) bevestigen de Hyvidorassen. Belangrijk is echter uw teelttechniek bij te sturen om het genetisch potentieel van deze hybridegerstrassen te maximaliseren. Eerst en vooral mag u deze Hyvido-rassen 25% dunner zaaien aan 160 korrels per m². Dit houdt verband met het beter uitstoelend vermogen van deze rassen. Inzake bemesting houdt u het best het driefractieprincipe aan met een 70% van de totale gift gespreid over de eerste + tweede fractie samen. U sluit af met een derde fractie van 50 eenheden. De fytotechniek en de groeiregulatie zijn vergelijkbaar met deze bij de klassieke rassen. U merkt het: het streven naar perfectie start bij de juiste zaadkeuze. Met de Hyvido-gerstvariëteiten (Bazooka, Hook, Smooth, Tektoo, Trooper, Wootan, Mercurioo en Jettoo) van Syngenta kiest u voor de toekomst!