Ga voor meer en beter met hybride gerst | Syngenta Belgie

You are here

Ga voor meer en beter met hybride gerst

Gerst
03.09.2020
Gerst

Enkel voordelen met Hyvido hybride gerst 

Jaar na jaar bewijst hybride gerst zich in de praktijk door zijn regelmaat en zijn hoge opbrengsten. Principieel kunnen we stellen dat de Hyvido-rassen op landbouwkundig vlak het voordeel hebben van geen enkel nadeel te hebben. Telers die Hyvido-rassen gezaaid hebben, bevestigen dit op basis van hun hogere opbrengsten en betere rendementen. Bovendien duwt MAP6 akkerbouwers en veehouders in de richting van meer wintergerst omdat na de oogst nog een volwaardige dierlijke bemesting kan toegediend worden tot eind juli in combinatie met een vanggewas/nateelt.

Betere oogstspreiding en uitstekende resultaten ook op mindere gronden en bij droogte

Ook de betere oogstspreiding en oogstzekerheid pleiten in het voordeel van hybridegerst. Het Hyvido-gamma van Syngenta biedt u meer groeikracht, meer uitstoeling en een betere beworteling. Vooral in stressperiodes (droogte) is het verschil opmerkelijk omdat hybride rassen een efficiëntere benutting kennen van water en nutriënten. Teeltmatig dien je Hyvido-rassen 25% dunner te zaaien maar voor het overige is de teelttechniek gelijklopend met de klassieke rassen.

Laat de praktijk spreken en u zult zien dat Hyvido-rassen het verschil maken. Vraag er naar bij uw handelaar.