You are here

Falen is geen optie bij de onkruidbestrijding in wintergranen

Gerst
14.03.2017
Laat duist, windhalm, … uw graanopbrengst niet beïnvloeden

De eerste warme voorjaarsdagen komen op ons af en geleidelijk aan hernemen de gewassen alsook de onkruiden hun groei. Tijd dus voor onze graantelers om de onkruidbestrijding in te plannen. Falen is geen optie aangezien de gevolgen nefast zijn bij de oogst. Een afdoende bestrijding van onkruidgrassen zoals duist, windhalm, raaigras,… staat voorop. Mogelijks hebt u in het najaar al een eerste behandeling gedaan, maar dient u nu nog een correctiebehandeling uit te voeren. Pas uw behandelingsschema niet enkel aan in functie van het aanwezige onkruid maar ook in functie van het ontwikkelingsstadium ervan. Zowel in wintergerst als wintertarwe legt u een stevige basis door Axial of Axeo als grassenmiddel op te nemen in uw schema. Producten op basis van pinoxaden in het stadium 3 bladeren tot eerste knoop zorgen voor een effectieve bestrijding van duist, windhalm, raaigras en wilde haver. Aangevuld met een dicotylenmiddel is een vlotte en veilige start voor uw graangewassen verzekerd! Raadpleeg uw vertegenwoordiger voor mogelijke dicotyle mengpartners.