Doelareaal binnen MAP6 invullen met wintergranen? Het kan! | Syngenta Belgie

You are here

Doelareaal binnen MAP6 invullen met wintergranen? Het kan!

Gerst
07.10.2019

Het nieuwe MAP6 legt landbouwers met gronden in gebiedstype 2 of 3 een verplicht individueel doelareaal op. De invulling daarvan kan gebeuren met bv. tijdelijk graslandpercelen maar ook door de inzaai van vanggewassen na diverse teelten.

Na mais en aardappelen (nitraatgevoelige hoofdteelten) dienden deze vanggewassen ingezaaid te zijn tegen 15 oktober wat qua timing zeer krap was. Wintertarwe werd echter niet beschouwd als een vanggewas. Iedereen was stomverbaasd dat een traditionele teeltrotatie van wintertarwe na aardappelen niet meetelde voor het realiseren van het doelareaal. Vorige week heeft de toenmalige minister van Landbouw het geweer echter van schouder veranderd. Wintergranen algemeen, om het even wanneer ingezaaid, na mais of aardappelen komen wel in aanmerking als vanggewas. Wintertarwe na wintertarwe of wintergerst na wintertarwe waren binnen de initiële regeling al mogelijk. Dit maakt niet enkel de invulling van het doelareaal eenvoudiger maar laat ook de vrijheid inzake teeltrotatie bestaan. Vergeet niet uw nateelten en de inzaaidatum van uw vanggewassen (met codering VGV, VGM of VGL) aan te passen op uw verzamelaanvraag tegen uiterlijk eind oktober. Check ook of er voldaan is aan de invulling van uw doelareaal specifiek voor percelen in zone 2 of 3.