You are here

T2: kies voor een zekere bescherming tot aan de oogst

Algemeen
29.05.2017

Door het aanhoudende droge weer staan onze wintergranen onder stress. Nu de vroegste wintertarwerassen reeds in aar staan, verdient de T2 (aarbehandeling) onze aandacht. Aangewezen is deze bespuiting toe te passen binnen de 3 à 4 weken na de T1. Op die manier bescherm je zowel het vlagblad als de aar tot aan de oogst.  Vooral bruine roest, septoria en aarfusarium dienen in deze fase proactief bestreden te worden. Om resistentie te vermijden, combineer je best SDHI-producten met een passend triazool. Een evenwaardig alternatief, dat zich de laatste jaren tevens bewezen heeft, betreft Seguris. Met Isopyrazam (SDHI) en het curatieve middel Epoxiconazool wordt het beste van 2 werelden gecombineerd. Controleer ook uw velden op de aanwezigheid van graanhaantje en voeg zonodig een insecticide toe. Neem contact op met uw handelaar. Hij staat u graag bij om een gepaste behandeling op maat van uw perceel uit te werken