Onze strijd tegen malaria

Algemeen
Syngenta Onze strijd tegen Malaria

Malaria is in veel landen nog niet uitgeroeid, maar kan worden voorkomen en genezen. Sinds 2010 hebben verbeterde preventie- en bestrijdingsmaatregelen geleid tot een aanzienlijke daling wereldwijd van het aantal sterfgevallen als gevolg van malaria. Dit is voornamelijk te danken aan het gebruik van met insecticide behandelde muskietennetten en insectendodende sprays met pyrethroïden. Aan deze daling dreigt echter een einde te komen door toenemende resistentie tegen insecticiden, waardoor vectorbestrijdingsprogramma's over het geheel genomen minder doeltreffend worden. 

Syngenta heeft aangekondigd dat een nieuwe insectendodende stof met een nieuwe werkingswijze die is gericht op resistentie bij de bestrijding van malariavectoren, de vroege ontwikkelingsfase ingaat. Het nieuwe bestanddeel komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Syngenta en Innovative Vector Control Consortium (IVCC) dat tot doel heeft nieuwe aanwijzingen voor nieuwe chemische formules voor de bestrijding van vectormuggen op te sporen en te ontwikkelen. Syngenta en IVCC werken sinds 2009 samen.

In samenwerking met IVCC heeft Syngenta ACTELLIC® 300CS ontwikkeld, een oplossing voor het bestrijden van muggen. Dit middel met langdurige werking, waarvan het gebruik in 2013 formeel door de Wereldgezondheidsorganisatie is aanbevolen, heeft in 2017 naar schatting 34 miljoen mensen beschermd in landen waar malaria endemisch is. 

Lees hier het Nederlands- of Engelstalige persbericht: