You are here

Syngenta prominent aanwezig op PotatoEurope

Aardappel
05.08.2019

De volgende editie van PotatoEurope vindt op 4 en 5 september opnieuw plaats in Kain, nabij Doornik. Op een oppervlakte van meer dan 33 ha zullen niet minder dan 216 exposanten uit 16 verschillende landen talrijke professionele bezoekers verwelkomen. Naast de demonstraties van rooiers en inschuurlijnen zullen de bezoekers ook de verschillende proefvelden kunnen bezoeken en kennis maken met exposanten uit de volledige aardappelketen (mechanisatie, pootgoed, meststoffen, fyto’s, verwerking…). Voor deze editie hopen de organisatoren zo’n 10.000 professionele bezoekers te mogen verwelkomen.
Ook Syngenta is opnieuw hoofdsponsor van het evenement. Een gepaste begeleiding van de aardappelteelt wordt steeds belangrijker en Syngenta wil daar zeker een vooraanstaande rol spelen door efficiënte oplossingen aan te reiken, maar ook de aardappeltelers met raad en daad bij te staan. De aardappelteelt wordt complexer dan ooit, bepaalde actieve stoffen worden ingetrokken en vergen een verdere aanpassing van de teeltmethodes. Anderzijds wordt het ook noodzakelijk om milieuvriendelijker te telen, door bijvoorbeeld drift zoveel mogelijk te beperken of puntvervuiling aan te pakken door de spuitmachine efficiënter te vullen, maar ook te spoelen na de spuitwerkzaamheden en het restvloeistof te verwerken. Geen gebrek aan uitdagingen dus maar tegelijkertijd ook dagelijkse kost voor Syngenta, dat oplossingen aanreikt zodat de landbouwers deze doelstellingen eenvoudig kunnen halen.

PotatoEurope is dus zeker een bezoekje waard voor alle aardappeltelers. Noteer 4 en 5 september alvast in uw agenda en surf op www.potatoeurope.be voor alle praktische informatie!