You are here

Onkruidbestrijding aardappelen

Aardappel
25.04.2019

Een geslaagde onkruidbestrijding in aardappelen is gebaseerd op een degelijke vooropkomstbehandeling. Door de onkruiden gericht aan te pakken, ga je ook vermijden dat ze als waardplant voor ziekten, plagen en insecten fungeren. Wie start met een schoon gewas, maximaliseert zijn opbrengst. De middelenkeuze zelf houdt verband met de aanwezige onkruidflora. Het is aangewezen om een combinatie van middelen te gebruiken die enerzijds een brede werking hebben en anderzijds ook de specifieke (probleem)onkruiden aanpakken. Teelttechnisch bekomt u het beste resultaat wanneer de ruggen bezakt zijn en wanneer de bodem vochtig is. Wanneer regen voorspeld wordt, stelt u de toepassing best nog even uit. Je kiest best voor een brede basiscombinatie waar Defi* (800g/l prosulfocarb) als betrouwbare partner deel van uitmaakt. Defi is een vooropkomstmiddel met een sterke selectieve werking tegen breedbladigen (zwarte nachtschade, kleefkruid, duivekervel, ereprijs, …) en grassen. Defi* is op een veilige manier inzetbaar voor zowel consumptie-, poot- als vroege aardappelen. Neem contact op met uw handelaar voor meer praktijkinfo!

Lees ook aandachtig de info ivm driftreducerende maatregelen.

*Spow is een ander product van Syngenta op dezelfde basis (800g/l prosulfocarb)