You are here

Laat geen opbrengst liggen door Alternaria

Aardappel
01.08.2019

Niet enkel de droogte maar vooral de zengende hitte heeft onze gewassen extra stress bezorgd. Net in deze situaties ligt Alternaria op de loer om toe te slaan. Bovendien stimuleren de hogere nachttemperaturen de sporenvorming van Alternaria. De eerste symptomen van Alternaria zijn de scherp begrensde bruine tot bruin-zwarte bladvlekken om de bovenkant van het blad. Later verschijnen de typische concentrische ringen in deze vlekken. Weet dat de impact van Alternaria zeer groot is. Op enkele weken tijd kwijnt het volledige bladapparaat weg en dus ook uw opbrengst. Belangrijk is om als aardappelteler een strategie uit te werken tegen Alternaria. Het probleem aanpakken als het zich stelt, is uitgesloten. Je dient preventief te starten zodat je ook onderin het gewas de infectiebronnen kunt aanpakken. Hou er bovendien rekening mee dat neerslag aanleiding geeft tot hergroei van het bladapparaat en een behandeling onderin het gewas bemoeilijkt. Je hoeft geen extra bespuitingen in te plannen want Syngenta heeft met Carial Star (combinatie van mandipropamid en difenoconazool) de oplossing voorhanden waarmee je zowel de aardappelplaag als Altenaria kan bestrijden. Daarnaast is er ook een nevenwerking op Sclerotinia. Carial Star heeft een erkenning voor 3 toepassingen aan 0,6 L/ha.  Kies voor een bloktoepassing met Carial Star waarna u dan kan afwisselen met andere producten. Meer info bij uw fytohandelaar.

*Carial Star ook op de markt als Amphore Plus of Revus Top.