You are here

Laat Alternaria geen plaag worden

Aardappel
09.07.2018

Nooit zijn de aardappelen zo snel doorgegroeid als dit jaar. Daarom moeten we als teler extra waakzaam zijn om ons gewas optimaal te blijven beschermen.  Op veel bedrijven wordt ook gewerkt met kortere rotaties waardoor Alternaria meer voet aan de grond krijgt. Naast Phytophthora is Alternaria immers één van de meest agressieve vijanden voor onze aardappelteelt. De sporen overleven tot 8 jaar in de grond en op het ogenblik dat je op de oudste bladeren de eerste symptomen ziet, ben je eigenlijk al te laat. Vooral in de lichtere gronden zoals in de Kempen zien we Alternaria steeds vroeger opduiken. Een doorgedreven, preventieve aanpak loont. Eens Alternaria in het gewas zit, is deze heel moeilijk te stoppen met mogelijks opbrengst- en kwaliteitverlies (oa. onder water gewicht) tot gevolg. Syngenta adviseert om een 2-tal maand na de opkomst (rond de bloei) te starten met de aanpak van Alternaria op basis van Carial Star* (mandipropamid en difenoconazool).  Door Carial Star te gebruiken, kies je voor een stabiele en effectieve alternariabestrijding. De grote sterkte van Carial Star is zijn sterke werking tegen alle stammen van Alternaria. Om die reden is het aanbevolen om met Carial Star te starten bij de alternaria bestrijding. Carial Star is erkend voor maximaal 3 toepassingen. Daarna kunt u afwisselen met Amistar of andere middelen om Alternaria onder controle te houden. Contacteer uw adviseur voor een perceelsspecifiek advies!

*Carial Star of Amphore Plus of Revus Top