You are here

Geef Alternaria geen kans en behandel preventief

Aardappel
07.07.2017

Een vroege uitplant en een warm voorjaar maken dat de aardappelen reeds ver gevorderd zijn in hun groeicyclus. Anderzijds staan de aardappelen onder stress door de droogte en zijn ze gevoeliger voor aantastingen. Net deze combinatie van stress en hoge temperaturen (dag en nacht) maken dat Alternaria op de loer ligt. De vochtige intermezzo’s zorgen dan weer voor een goede sporenkieming en –verspreiding van Alternaria. Curatief gaan ingrijpen als de ziekte reeds in het gewas zit, is in het geval van alternaria zeker geen optie. Neem daarom het zekere voor het onzekere en zet bij de komende 2 toepassingen preventief Carial Star (*) in tegen Alternaria. Door Carial Star in te zetten, kiest u voor het beste van 2 werelden. Met Mandipropamid (actieve stof in Revus) pak je de plaag en met difenoconazool beschik je over het sterkste triazool om Alternaria te bestrijden. Een bijkomend voordeel van Carial Star is dat het alle Alternaria stammen (Alternata en Solani) doeltreffend aanpakt. Overleg met uw handelaar en neem voorsprong met de oplossingen van Syngenta.

(*) ook beschikbaar als Revus Top en Amphore Plus