You are here

Bestrijd uw aaltjes en ritnaalden !

Aardappel
11.04.2016

Aaltjes

Aaltjes geven opbrengstschade doordat ze de ontwikkeling van het wortelstelsel belemmeren. NEMATHORIN 10G zorgt voor een effectieve nematodenbestrijding, waardoor de opbrengstderving beperkt blijft. Ook bij resistente rassen die minder tolerant zijn, is een behandeling met Nemathorin 10G al snel rendabel.

Voor het aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) hebben sommige rassen een zekere tolerantie, dwz dat de aaltjes geen significante opbrengstderving zullen veroorzaken, maar hun aantal zal wel blijven toenemen.

Andere rassen kunnen resistent zijn voor één van de aardappelcystenaaltjes: de aaltjes zullen zich dan niet of in mindere mate vermenigvuldigen, maar het gewas kan nog steeds schade oplopen.

Voor vrijlevende aaltjes zijn geen resistenties gekend.

Hou daarom voor uw aaltjesbestrijding rekening met het ras en het type aaltje dat aanwezig is in uw percelen.

NEMATHORIN 10G is een granulaat met als werkzame stof fosthiazaat. Het is werkzaam tegen alle soorten aaltjes die voorkomen in de aardappelteelt. De actieve stof zorgt ervoor dat aaltjes verlammen en na verloop van tijd afsterven.

Advies:

Een rijenbehandeling met 7,5 kg/ha Nemathorin of een volleveldsbehandeling met 30 kg/ha Nemathorin 10G.

Bij populaties van vrijlevende aaltjes is een volleveldsbehandeling aan 30 kg/ha aan te raden. Een rijbehandeling zal enkel voldoende resultaat geven bij hele lage populaties.

Hieronder is het effect te zien van Nemathorin in volleveldsbehandeling bij een gemengde populatie van cystenaaltjes (Globodera pallida) en vrijlevende aaltjes (Pratylenchus penetrans).

 

 

 

Proef Vlagtwedde (Nederland) 2015
Hoge populaties G. pallida 2000 lle/100g grond & Pratylenchus penetrans  650/100g grond

Onbehandeld

Nemathorin

vollevelds

 

Ritnaalden

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, een kever die eitjes afzet op grasachtige planten. Uit deze eitjes komen larven die zich voeden met organische stof en met plantaardig materiaal, met name de aardappelknollen. Ritnaalden bewegen zich in de grond en verplaatsen zich in het voorjaar en het najaar naar de oppervlakte om te eten. Het larvale stadium kan 4 tot 5 jaar in beslag nemen en zo potentiële schade veroorzaken door kwaliteitsverlies.

NEMATHORIN 10G geeft gedurende 10 weken na het planten een hoge bescherming aan de nieuwe knollen tijdens de eerste aanval van ritnaalden.

Advies:

NEMATHORIN 10G rijenbehandeling aan 7,5 kg/ha of 20 kg/ha vollevelds.

Ritnaalden kunnen echter kort  vóór de oogst nog geringe schade aanrichten, wanneer het product reeds is uitgewerkt.

NEMATHORIN 10G mag niet worden toegepast in vroege aardappelen.

Houd voor aardappelen een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding.