Aandacht bij toepassing prosulfocarb

DEFI/SPOW/MILOT is een belangrijke schakel  in de onkruidbestrijding van aardappelen en andere gewassen. 

Echter, prosulfocarb wordt nog te vaak terug gevonden op naburige percelen, waar de werkzame stof niet thuis hoort.  Gelieve steeds de nodige aandacht te besteden aan driftreducerende  maatregelen.  

Zoals reeds vroeger gemeld moet DEFI (en al de andere prosulfocarb bevattende middelen) steeds met 90% driftreducerende doppen toegepast worden (wettelijk verplicht sinds juni 2021).

Bovendien raden wij u ook aan om volgende maatregelen te hanteren (staat ook op het etiket):

  • Spuitboomhoogte van 50 cm hanteren (doppen 110° en op 50 cm afstand).
  • Niet spuiten bij veel wind (max. is  5 m/sec; aanbevolen is tussen 1 à 3 m/sec; max.).
  • Gebruik 200 – 400 liter water per hectare.
  • Pas uw rijsnelheid (max. 7-8 km/u) aan.