You are here

Aaltjes- en ritnaaldenbestrijding in aardappelen

Aardappel
25.04.2017

Aaltjes

Aaltjes kunnen veel schade veroorzaken in de aardappelteelt. Schade onder de vorm van slechte of onregelmatige opkomst, valplekken in het gewas, schade op de stolonen, schade op of in de knol, ... met alle mogelijke opbrengst- en kwaliteitsderving tot gevolg. De schade wordt veroorzaakt door het aanprikken van de aaltjes aan de wortels/stolonen/knollen van het aardappelgewas of door de overdracht van bepaalde virussen of schimmels die zij meedragen.

De mate waarin schade voorkomt is afhankelijk van aaltjesaantallen, maar ook van factoren zoals voorvrucht (invloed op de vitaliteit van aaltjes), ras, zaaitijdstip, kortere teeltrotatie,...

NEMATHORIN 10G zorgt voor een effectieve nematodenbestrijding via verlamming en uiteindelijk afsterven van de aaltjes, waardoor de opbrengstderving beperkt blijft.

NEMATHORIN 10G is werkzaam tegen alle soorten aaltjes in de aardappelteelt. De belangrijkste hieronder zijn het aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis), vrijlevende aaltjes (Pratylenchus en Tricodorus soorten,...) en wortelknobelaaltjes (Melodogyne soorten).

Ritnaalden

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor, een kever die eitjes afzet op grasachtige planten. Uit deze eitjes komen larven die zich voeden met organische stof en met plantaardig materiaal, met name de aardappelknollen. Ritnaalden bewegen zich in de grond en verplaatsen zich in het voorjaar en het najaar naar de oppervlakte om te eten. Het larvale stadium kan 4 tot 5 jaar in beslag nemen en zo potentiële schade veroorzaken door kwaliteitsverlies.

NEMATHORIN 10G geeft gedurende 10 weken na het planten een hoge bescherming aan de nieuwe knollen tijdens de eerste aanval van ritnaalden.

Opgelet! Ritnaalden kunnen echter kort vóór de oogst nog geringe schade aanrichten, wanneer het product reeds is uitgewerkt.