Voorkom schade door ritnaalden in aardappelen en maïs | Syngenta Belgie

You are here

Voorkom schade door ritnaalden in aardappelen en maïs

Aardappel
11.04.2016
Ritnaalden in aardappelen

Wat zijn ritnaalden?

De kniptor legt de eitjes op ruwe, grasachtige  plekken. Hieruit komen na  ongeveer 5 weken de larven, die we  ritnaalden noemen. Deze larven hebben vele waardplanten. Syngenta heeft gekeken naar de soorten kniptorren die in de Nederlandse velden voorkomen. In de periode van mei t/m juni zijn met behulp van feromoonvallen op 15 locaties in Nederland,  kniptorren gevangen van de soorten Agriotes obscuris, Agriotes lineatus, Agriotes sputator, Agriotes ustulatus en Agriotes sordidus. In met name de laatste zijn we geïnteresseerd omdat deze, in tegenstelling tot de andere soorten, een aanzienlijk kortere levenscyclus heeft. Daardoor is de kans op schade mogelijk groter.

Omdat de feromonen van Agriotis sordidus veel lijken op die van Agriotes obscuris zijn de torren in de ”sordidusval” verzameld en ter determinatie naar het Julius Kuhn instituut in Duitsland gestuurd ter determinatie. De gevangen torren bleken niet van het soort sordius te zijn. Gelukkig voor Nederland dus.

Ons advies tegen ritnaalden in aardappelen

Om schade door ritnaalden in aardappelen te voorkomen is Nemathorin® een goede keuze om volvelds in een dosering van 20 kg/ha toe te passen. In de rij kan 7,5 kg worden gebruikt bij het planten. Actara® – ingezet tegen luis en toegepast in een dosering van 0,1 kg/ha als een rijenbehandeling bij het poten - geeft een goede nevenwerking tegen ritnaalden. Een 100% bestrijding van ritnaalden blijft lastig, omdat de omstandigheden bepalen wanneer de  ritnaalden  naar de planten gaan.

Ons advies tegen ritnaalden in maïs

Voor maïs is er de mogelijkheid om zaaizaad te gebruiken dat is behandeld met Force 20 CS®. Dit product gaat bij kieming van het zaad in de grond over in dampvorm met daarin de actieve stof teflutrin. Bij contact worden de ritnaalden gedood. Ook hier zijn de omstandigheden bepalend voor een goed eindresultaat. Niet te diep zaaien en een vlotte groei na zaai (dus ook niet te vroeg zaaien op probleempercelen) zal de werking ten goede komen.

Force geeft een dampkring voor langere duurwerking