You are here

Areaalsverwachtingen voor de spruitkoolteelt in Europa voor 2015

Koolgewassen
12.05.2015

Het planten is voorspoedig verlopen, nu nog wat warmer weer en de plantjes zouden weer goed vertrokken moeten zijn voor een nieuw seizoen. Een mooi moment om even vooruit te blikken op komend seizoen.

Spruitkoolteelt

In 2015 zien we een aantal belangrijke verschuivingen op gebied van het spruitkoolareaal in Noord-West Europa. Klik HIER om meer over de areaalsverwachtingen  te lezen.

Spruitkool verwerking

Enige voorzichtigheid tot het vroegtijdig trekken van conclusies met betrekking tot de te verwachten vermarktbare opbrengsten is aangewezen. Uit ervaring is bekend  dat vooral de veldomstandigheden tijdens het teeltseizoen van zeer grote invloed zijn op het uiteindelijke opbrengstresultaat. Bovendien speelt de vraag in de markt (afzet vers product) mede een belangrijke rol bij het tot stand komen van de marktprijs en dus ook voor het uiteindelijke teeltresultaat. Laten we hopen dat de afzet in het komende seizoen tot ieders tevredenheid en voorspoedig mag verlopen!

Graag willen wij u ook nog een aantal algemene bemestingsadviezen meegeven: klik HIER om onze specifieke aanbevelingen per ras te lezen.

Mocht u nog vragen hebben over de rassen of over de gewasbescherming, neem dan contact op met onze vertegenwoordigers, zij  geven u graag het gepaste teeltadvies!