You are here

Syngenta nieuwsbrief paprika mei 2015

Glasgroenten
20.05.2015

Nieuwe genetica: bevindingen uit de proeven

Nieuwe genetica

In de rode paprika teelt hebben we dit jaar het ras PR07721 in proef staan. Het ras beschikt over een Tm3 resistentie en heeft een tolerantie op meeldauw. Het proefnummer onderscheidt zich door een snelle doorkleuring. Verder laat het een heel constant zettingspatroon zien met een vruchtgewicht rond 200 gram (ideaal voor verpakking). Het gewas vertoont een krachtig en generatief karakter met voldoende capaciteit om een warme zomer door te komen.

In de gele paprika teelt hebben we dit jaar twee nieuwe rassen staan, namelijk Cabole en Y07854:

 

 

 - Cabole beschikt over een Tm3 resistentie. Het ras onderscheidt zich door z’n grof geblokte vruchten die zwaarder zijn dan de standaard in de markt. De vruchten behouden hun grofheid door de zomer heen.
Het gewas geeft uniforme stengels en heeft een generatief karakter met voldoende bladbedekking.
    
- Y07854 beschikt over een Tm2 resistentie.
Dit ras geeft mooie geblokte paprika’s met een dikke vruchtwand. Een echte kwaliteitspaprika.
Verder heeft het gewas een open en generatief karakter met zeer uniforme stengels. Hierdoor is het een zeer arbeidsvriendelijk ras.

Gewasbescherming
Luis
De komende periode kan luis veel schade toebrengen aan het gewas. Het is belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Plenum® en Pirimor® zijn doeltreffend werkende correctie middelen die geïntrigeerd met biologische bestrijders zijn toe te passen. Bij een druppel toepassing met Plenum is het belangrijk dat het drain percentage tot en met 24 uur na de toepassing tot een minimum wordt beperkt voor goede werking.  Indien de bladeren door de luis te zwaar zijn aangetast zal de opname en daardoor werking in deze bladeren onvoldoende zijn en is een gewasbehandeling met Pirimor of Plenum aan te raden. Ook zijn deze plekken gemakkelijk plaatselijk te corrigeren met Pirimor rookpotjes.

De behandeling van bladluis met een correctiemiddel heeft altijd een tijdelijk effect. Ook kan er bij een druppeltoepassing bladluis achterblijven op onkruid dat in de grond groeit. Zorg daarom ook voor verschillende bestrijders in de tuin. Zowel sluipwespen als galmuggen hebben een goed zoekvermogen. Zij vinden luis eerder dan wij. Bioline levert Aphidoline a galmuggen (Aphidoletes), welke geen onderscheid maken in  bladluizensoort. Ook is er een Aphiline ACE-mix beschikbaar, met daarin diverse soorten sluipwespen tegen een breed scala aan bladluizen.

Spint
De Montyline am  roofmijten lopen op veel bedrijven weer volop in het gewas. Dit geeft een goed vangnet naar trips. Maar ook spint steekt de kop weer op in deze periode. Proeven van Montyline am op spint laten bemoedigende resultaten zien. Ook in de praktijk zien we dit terug. Door het grote aantal roofmijten kan een spintpopulatie worden onderdrukt. Het lijkt dus te helpen, maar voor een goede bestrijding van spint is wel nog steeds de vertrouwde Phytoseiulus nodig.

Internationale markt
Spanje
Van onze Spaanse collega’s hebben we de volgende informatie ontvangen over de stand van zaken in de productie gebieden Almeria en Murcia. In onderstaande tabel staat de areaal-verdeling in die twee productie gebieden:

De kleurverdeling van de blokpaprika’s als volgt:
   - Almeria: 75% rood en 25% geel
   - Murcia: 80% rood en 20% geel

Op dit moment komt de productie van paprika’s in Spanje alleen nog vanuit Murcia. Vanaf begin april startte de productie van gele paprika’s en in half april startte de productie van rode paprika’s. De prijsvorming was goed, omdat er in Almeria lagere producties gerealiseerd werden door de koude winter en het vroeg eindigen van het seizoen. Wij verwachten een kleine groei in areaal (3-5%) in blokpaprika’s komend seizoen voor Almeria en Murcia. In Murcia zal de groei voornamelijk in geel zijn, omdat daar nu een tekort van staat.