You are here

Nieuwsbrief Cabole deel 2 week 14

Glasgroenten
11.04.2016
New yellow pepper

In het voorjaar vragen te grove vruchten meer groeidagen. Daarom heeft het de voorkeur om dit te voorkomen in het voorjaar. De focus ligt daarom op het snelheid maken.

Door het open gewas is Cabole energie- en arbeidsvriendelijk, wat de kosten beheerst.

Teeltmaatregelen op voldoende body mass (bladmassa) voor de zomer zijn een leidraad om het gewas goed te beheersen, de focus hiervoor komt in de voorzomer. Strekking van internodiën en zetting in de zomer kunnen we sturen.

Terugblik

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met een bovengemiddelde hoeveelheid instraling. Vanaf week 3-4 hebben we de eerste zetting kunnen tellen en in de daaropvolgende weken is alles voorspoedig verlopen.
Door voldoende snelheid in etmaal aan te houden (en geen lage nachttemperatuur) hebben de vruchten snel kunnen ontwikkelen. Daardoor zijn de vruchten niet te grof (zwaar) geworden en konden we vanaf week 8 het begin van de tweede zetting noteren.

Het buitenklimaat in de afgelopen weken was koud en guur, dus zijn de luchtramen weinig gebruikt. Maar bij de zon moesten de ramen toch los.
Het ging voornamelijk om stoken en temperatuur maken. Etmalen gemaakt van 19.3 tot 21 °C afhankelijk van lichtsom.

Conclusie

De vruchten van Cabole zijn in het begin 25% zwaarder dan de andere rassen in de markt. Als men dezelfde plantbelasting aan wil houden heeft dit consequenties voor de plant. Dit vraagt extra energie van de plant. Als men dan terug gaat in nacht temperatuur (of meer dag/nacht verschil) zullen meer assimilaten naar de vruchten gaan.  Met een averechts resultaat, een nog dunnere kop. 

Ons advies is: ga vlakker stoken met minder dag nacht verschil.

Lichtgrafiek

Lichtgrafiek Cabole Maart

 

Huidige situatie

Sommige bedrijven zitten met een geconcentreerde eerste zetting, doordat de zetting later tot stand kwam. Dit geeft de plant een minder regelmatige belasting en dus een periodieke hogere assimilaten vraag.
Door het rustige klimaat vanaf eind februari (week 7 tot week 10) is de plantbelasting “vrij hoog” opgelopen. Hierop moeten we nu reageren met rustige etmalen (….) en pas als de eerste oogst er is kunnen we weer snelheid gaan maken.
Koude nachttemperatuur  maakt meer grofheid, maar dat willen we nu wel vermijden bij Cabole. Op dit moment geeft capaciteit van licht de groei, echter we moeten nu voorkomen om grofheid te stimuleren
De grootte van het eerste zetsel bepaald sterk de groei reserves en de snelheid, alsook volume van zetsel twee.
Het tweede zetsel is er in week 8, 9 en 10 aangekomen en langzaam blijven zetten door het goede lichtvolume in die weken. Het tweede zetsel bevat ongeveer 3 tot 4 vruchten per stengel.
De groei van de plant net voor de eerste oogst was afhankelijk van de grootte van de eerste vrucht. Een kleinere vruchtmaat leverde meer groei reserve op naar het tweede zetsel.

Op dit moment zien we de scheutgroei verminderen door de uitgroei van tweede zetsel. Daarbij zien we dat de wortels zich goed blijven ontwikkelen.

Vooruitblik

Temperatuur

is een belangrijke gewassturing, met toename van het licht wordt het gewas krachtiger. Het blijft belangrijk om klimaat naar de gewasstand te sturen. Hierbij komt in deze periode meer focus op kracht behouden voor de zomer, dan snelheid maken. De parameter om kracht te kennen zal voornamelijk de hoogte van de zetting ten opzichte van de kop en blad- stam volume in de kop zijn.
Voor Cabole betekent dit voordurend telen met een vlakker temperatuurschema dan bij de meer vegetatievere rassen. In de middag mag de temperatuur oplopen naar 27ºC.  Zak ’s nachts niet verder terug dan 19ºC en wees ruim voor zonsopkomst op dagtemperatuur.
Door de natuurlijke grofheid van de paprika’s is een voornacht niet noodzakelijk. Houdt dus vooral generatieve kracht en de snelheid erin.
Komende tijd de etmalen handhaven, bij 10.000 joules per week een etmaal van 22 °C

Speel maximaal in op licht d.m.v. lichtverhogingen en/of verlengingen op de dag en nachttemperatuur. Actief sturen zal de plant mooi in evenwicht brengen met optimale vruchtbelasting. Een generatief gestuurde plant zal een vlotte, sterke vrucht met mooie vorm geven.

Vocht en koeling

Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is schermen een must om de plant in de extreme omstandigheden te begeleiden, echter train het gewas voldoende om het de plant opnieuw zo snel mogelijk te laten over nemen. Dus scherm alleen bij pieken en bij een te generatieve gewasstand.

De vruchten kleuren in deze tijd snel door. Het is belangrijk om in een warme periode in de arbeidsplanning rekening te houden met een hogere oogstfrequentie.

Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen (4 stengel systeem heeft hier groot belang aan). Tevens zou het snoeibeleid aangepast kunnen worden door iets langere toppen te laten staan.

Gewaswerk- topstrategie

Korter of langer toppen is een sturingsmiddel voor de generativiteit van het gewas. Voornamelijk goed in achting houden in voor- en najaar. Kort toppen geeft meer licht dieper in het gewas en maakt generativiteit op de vruchten;  Naar de zomer zal extra blad de koelingscapaciteit ten goede komen;

Na de uitgroei van tweede zetsel zal het derde zetsel komen. Afhankelijk van de groei zal de grootte bepaald worden. Bij het derde zetsel moeten de vruchten gelijk blijven van grootte van het eerste zetsel en de maat gaan vast houden voor de zomer

Water

Tot nu toe is 2 cc per joule nog te veel voor alle rassen, want de ramen liggen nog steeds dicht. Wordt er gelucht dan gaat het naar 2.2 cc en bij heel zomerse dagen naar 2.5 cc
Het water netjes verdelen over de dag, 2 uur na zon-op tot 2 uur voor zon-onder en drain bij donker weer van 15 % en bij zonnig weer naar 25 %. Het water netjes verdelen zodat niet de drain gemaakt wordt door enkele grote beurten en dan te kort aan water.

Het schermdoek ging de afgelopen tijd laat open en weer vroeg dicht maar dat gaat veranderen met het weer. Bij een wegzakkende buis en laag vochtdeficit moet het doek open gaan. En sluiten bij terug komen van buis en dan het vocht nog even uit de kas gaat.