You are here

Nieuwsbrief 3 - Overture

Glasgroenten
21.04.2015

Overture nieuwsbrief 3 - week 16 

Terugblik
Het eerste zetsel is geoogst tussen week 9 en week 12. De kwaliteit was prima en het gemiddeld vruchtgewicht was boven 200 gram. Met het oogsten van zetsel 1 is er per oogstronde 1 vrucht per plant afgehaald om meer balans in de plant te krijgen. Het tweede zetsel is gezet vanaf week 8. Van dit tweede zetsel is gestart met oogsten vanaf week 13. Ook hier werd per oogstronde 1 vrucht per plant meegenomen, om zo de plant niet in een keer leeg te oogsten. Week 12 en week 13 vertonen een flinke dip in instraling (zie lichtgrafiek) en op dat moment was er een grote energievraag van de vruchten, waardoor het gewas weinig – geen energie (assimilaten) over had voor verdere groei in de kop.

Lichtgrafiek

Huidige situatie
Op dit moment wordt het tweede zetsel geoogst, bij de vroege planters is het er deze week al weer af. Ook hiervan is de kwaliteit prima te noemen. Het gemiddeld vruchtgewicht ligt tussen 170-200 gram. Na de moeizame periode in week 12 en week 13, zien we dat het gewas nu goed opgeknapt is en dat het derde zetsel eraan is gekomen. Vanaf nu is het belangrijk om een extra blaadje in de kop te laten staan bij het toppen. Zodoende krijgt het komende zetsel wat extra bladbedekking – bescherming. De meeste gewassen staan goed in balans, we zien nu de plantbelasting oplopen naar 35 stuks/m². Let op met plantbelastingen boven de 40 stuks/m². Hiervan zal het vruchtgewicht duidelijk afnemen.

Vooruitblik
In de komende periode is het belangrijk om tempo te maken (snelheid) door voldoende etmaaltemperatuur. Blijf hierbij naar de bloemstand kijken, deze is leidend. Balans en regelmaat blijft heel belangrijk bij Overture. Dit kan men bereiken door continu op zetting te blijven sturen. Indien er meerdere vruchten gelijktijdig gezet zijn, begin dan met de eerste vrucht zo vroeg mogelijk te oogsten en de plant niet in een keer leeg te oogsten. Als Overture te krachtig wordt, zal de dag verlengd moeten worden. Handhaaf een middagpiek (wanneer nodig) ter compensatie van etmaal. Daarmee zijn ook bloemen droog te krijgen en komt het stuifmeel beter los. Dit zorgt voor een betere, spontanere zetting. Bij te lage etmalen, met een lage plant belasting, kunnen bloemen te grof worden. En daardoor de vorm van de vrucht negatief beïnvloeden. De komende periode kenmerkt zich door een schraler klimaat. Soms kan de instraling hoog oplopen en de buitentemperatuur nog laag zijn. Ons advies is dan om wel te schermen tegen felle instraling. Dit met betrekking tot brandplekken. Controleer de vruchten bij dagen met een instraling boven de 650 watt of deze niet te warm worden. Ook zou hier het snoeibeleid aangepast kunnen worden door iets langere toppen te laten staan (bij voorkeur de vruchten op het tweede oksel van een scheut verwijderen in verband met grofheid). Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen.

Bioline: Montyline am in de strijd tegen trips !
Dé roofmijt in de strijd tegen trips en witte vlieg in glasgroenten, bewijst ook dit voorjaar hoe explosief de ontwikkeling kan zijn. Onderstaande grafieken laten zien hoe snel Montyline op 100% van de bladeren én in de bloem is verspreid. Het duurt bij Montyline am net iets langer na de introductie voor de eerste roofmijten zichtbaar zijn, maar eens ze tevoorschijn komen, volgt een uiterst snelle kolonisatie van het gewas. Montyline am is daardoor ook een aantal weken vroeger actief in de bloem waar het een vroege aantasting trips zeer effectief kan onderdrukken. 
Dé grote sterkte van het product Montyline am zit echter in de gigantische hoeveelheden roofmijten die er op korte tijd op het gewas actief zijn. Grafiek 3 toont een gemiddelde hoeveelheid roofmijten per blad in week 14, tien weken na introductie van de zakjes. Gemiddeld lopen er 10 maal meer Montdorensis roofmijten als Swirski roofmijten op het blad. Bovendien leggen zij ook nog eens enorm veel eieren (foto1), waardoor er overal makkelijk meer dan 15 eieren per blad voorkomen. Dit zorgt ervoor dat op korte termijn de populatie alleen maar groter en actiever wordt. 

Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat trips ECHT GEEN KANS maakt wanneer Montyline am wordt toegepast!

Luis
De komende periode kan luis veel schade toebrengen aan gewas. Het is belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Plenum® en Pirimor® zijn doeltreffend werkende correctie middelen die geïntrigeerd met biologische bestrijders zijn toe te passen. Bij een druppel toepassing met Plenum is het belangrijk dat het drain percentage tot en met 24 uur na de toepassing tot een minimum wordt beperkt voor goede werking. Indien de bladeren door de luis te zwaar zijn aangetast zal de opname en daardoor werking in deze bladeren onvoldoende zijn en is een gewasbehandeling met Pirimor of Plenum aan te raden. Ook zijn deze plekken gemakkelijk plaatselijk te corrigeren met Pirimor rookpotjes.