You are here

Actuele teeltinformatie en teelttips voor Cabole

Glasgroenten
16.06.2016

Gele paprika

 

Terugblik

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met een wisselvallige instraling, maar wel altijd boven het meerjarige gemiddelde per week. Dit heeft geleid tot een heel regelmatige opbouw van de plantbelasting. Wekelijks telden we 5-6 nieuwe vruchten per m2. Door deze regelmatige vruchtopbouw blijft het vruchtgewicht op een gelijk niveau. Door de sturing op snelheid (vlakke temperatuur tussen dag en nacht en geen lage etmalen) zijn de vruchten  met 7 weken oogstrijp. Cabole heeft de eigenschap om de vruchten van zichzelf al zwaar te maken, dus daar hoeft niet op gestuurd te worden. Met een nacht temperatuur van 18-19 graden krijgen de vruchten voldoende gewicht en blijven we gemakkelijk groei houden. Daardoor kwamen zetsel twee en drie er ook gemakkelijk aan.

Lichtgrafiek

Lichtgrafiek Cabole week 24

Huidige situatie

De produktie is vanaf week 11 begonnen met vruchten tussen de 200-240 gram. We zien dat de produktie van Cabole gelijk opgaat met de andere competitie rassen. De vruchten zijn van hoogstaande kwaliteit, mooi geblokt met een goeie lengte-breedteverhouding. 
Verder valt op dat het ras nauwelijks brandplekken geeft na de hoge instralingen van de afgelopen periode. De plantbelasting is op dit moment tussen de 35-40 vruchten /m2. 
Blijf zorgen dat er verdamping plaats vindt door de luchtramen open te houden, hiermee stimuleren we het gewas via het klimaat om goed getraind te blijven

Vooruitblik

Cabole kan goed zijn bladvolume behouden. Echter dit zal afhankelijk zijn van teeltwijze en type van kas. Blad wordt kleiner van volume door de hoge instraling van de zon naar de zomer. 

Koelingscapaciteit: Het beschikbaar actief bladvolume is de koeling van de kas en moet voldoende volume in de zomer houden; Een optie om extra blad aan te maken is de scheut minder diep in te snoeien. Dit kan aangehouden worden vanaf mei. Daar waar nodig dient wat extra blad aangehouden te worden met gewaswerk.  
Alles wordt bewerkt om de bloemstand niet te hoog in de kop te krijgen en voldoende groei te houden; Een extra middel kan zijn een voornacht aan te houden om de bloem voldoende diep te behouden in de zomer. 

Hoge etmaaltemp:  Houd rekening als de etmaal temperatuur echt oploopt, boven de 24°C,  dat weinig bij te sturen is. Het volume en activiteit van het gewasmoeten de koeling verzorgen, met een optimale vruchtbelasting. Een te hoge belasting moet worden voorkomen om groeibalans te kunnen behouden. Het is voornamelijk de voorbereiding voor de zomer, dus juni die de aandacht krijgt dit optimaal te zetten. In juni kan er nog bijgestuurd worden op etmaal en wordt die met focus gestuurd om gewas en optimale bloeihoogte voor te bereiden. 
Vruchtbelasting kan hoger oplopen: Dit kan negatieve invloed hebben op het vruchtgewicht en blad volume; Streef naar een plantbelasting tussen 35-40 vruchten/m2. Hierdoor blijft het vruchtgewicht en blad op een niveau boven de 180 gram. Cabole komt nu op zijn beste periode om grofheid te houden. 

Vruchtafwijking: in de zomer zien we voornamelijk door krimp- of kopscheuren, brandvlekken of neusrot;  Ook hier heeft Cabole hoge weerstand.  

Krimp- en kopscheuren komen zelden voor. Vruchten zijn met name gevoelig als ze een te lange uitgroeiduur krijgen. Een Lange vruchtuitgroeiduur is terug te koppelen aan trage zetting na bloei. veroorzaakt voornamelijk door te zware golven in vruchtbelasting voor aanmaak, voorkom die.

Neusrot wordt veroorzaakt bij te zware klimaatsovergangen, gecombineerd met een zwakkere wortel. Deze zwakke wortel komt voornamelijk als we in het voorjaar geen wortelvorming gefundeerd hebben.

Brandvlekken komen op als de zetting te hoog in de kop komt te zitten, en zwakke groei vertoond wordt in combinatie met sterke instraling; Hier kan via schermen en vochtbeheersing de nodige dagen hulp geboden worden aan de plant om de overgangen te kunnen compenseren.

Binnenrot, vruchtfusarium is eveneens een risico, waar Cabole sterk tegen gescoord heeft in de voorgaande jaren; Met name een niet te zwaar gewas, extra hygiene op bladschimmels op afgevallen stengels en blad, helpt dit fenomeen voorkomen. 

Vruchtvorm: 3 lobbige kan optreden tijdens overbelasting. Bij afnemend licht na 15 Aug- Sept kan dit gevoeliger liggen, voorkom overbelasting van de vruchten voor deze periode. 

Watergift 

Streef naar een constante EC met donker weer niet te veel drain maken. (donker weer tot 20 %, zonnig weer 30 %). Dit komt neer op een zonnige dag 2.5 cc per joule. In de zomer bij donker warm weer moet er meer gegeven worden, omdat de plant verdampt op basis van temperatuur en niet op straling! Let dan op drain en het oplopen van de EC. 
  

Conclusie 

Cabole komt nu pas in de periode dat het onderscheid van kwaliteit en grofheid kan worden behouden ten opzichte van de overige rassen. De grofheid kan met name de prijszetting per meter positief beïnvloeden. De betere prijszetting voor grof wordt gemaakt, doordat de meeste rassen te fijn worden bij een te warm klimaat en er een tekort in de markt komt van constante groffe vruchten.  Deze periode komt er straks aan en die ligt duidelijk in de zomer periode. In juli en augustus komt het onderscheid.