Uitbreiding Defi® in uien

Gewasbescherming
Zaaien van ui

Defi® heeft een uitbreiding naar kleine teelten in knoflook, uien, bosuien en sjalot. In dit artikel licht Crop Advisor Jelle Westerlaken zijn onkruidstrategie toe in zaaiuien, inclusief de mogelijkheden voor een vroegere inzet van Defi®.

Dagelijks inspecteren

Vooral het aantal middelen met contactwerking is de afgelopen jaren afgenomen en daardoor zijn de bodemherbiciden belangrijker geworden. Maar ook het belang van de voor-opkomst bespuitingen is toegenomen, stelt Westerlaken. ”We kunnen na opkomst minder corrigeren. Direct na zaai spuiten met Stomp is standaard, maar vooral een goede timing van het afbranden is cruciaal. Je moet dit zo kort mogelijk voor opkomst doen want de onkruidjes die na het afbranden als eerste opkomen zijn later het lastigst te bestrijden. Kort na opkomst hebben we immers weinig middelenkeuze en spuiten we met lage doseringen. Dus hoe korter voor opkomst je afbrandt, hoe langer schoon na opkomst. Je zult altijd wel een paar uien wegspuiten maar dat gebeurt ook, en waarschijnlijk erger, als je later in het seizoen de grootste onkruiden probeert weg te spuiten met hogere doseringen.” Voor de timing van het afbranden raadt Westerlaken aan om vanaf dag 13 na zaai het perceel intensief te bemonsteren. “Loop zigzag over het perceel en kijk op meerdere plekken. En doe je rondje halverwege de middag. Als je dan de eerste kiemplantjes vindt, zijn die al een beetje afgehard en kun je direct spuiten.” Waar heel ondiep is gezaaid, tot max. anderhalve centimeter, moet de inspectie op dag 11 beginnen.

Meer mogelijk met Defi®

Het goede nieuws bij de onkruidbestrijding is de bredere inzetbaarheid van Defi®. Westerlaken: “In Nederland hebben we de ervaring met Defi® pas bij het eerste pijpje, maar wij hebben ontdekt dat het in een lage dosering al in het kramstadium kan worden toegepast in combinatie met Stomp. Dan profiteer je al in een vroeg stadium van de contactwerking van de Defi®.” De Crop Advisor voegt daar wel aan toe dat er in bepaalde omstandigheden risico op plantuitval bestaat. Zie ook het kader onderaan dit artikel. Voor het vervolg van de onkruidbestrijding adviseert Westerlaken de volgende strategie:

  • in het vlagbladstadium spuiten met AZ 500 en Stomp
  • gevolgd door een bespuiting met Defi® + contact herbiciden (aclonifen, pyridaat,) in het stadium van de eerste pijp.
  • Die bespuiting herhaal je nog 2 keer
  • Tenslotte afspuiten met producten op basis van dimethenamid-p voor bodemduurwerking. Dimethenamid-p kan worden gecombineerd met Defi® voor contactwerking. Hou wel de maximaal toegestane hoeveelheid Defi® in de gaten.

Regelmaat zeer belangrijk

Bij de uitvoering van de onkruidbestrijding in uien is behalve de middelenkeuze ook de regelmaat van spuiten zeer belangrijk. “Als het even kan gewoon spuiten op dezelfde dag van de week”, adviseert Westerlaken. “En als dat door omstandigheden niet lukt, altijd eerder spuiten en vooral niet later.” Westerlaken’s laatste tip gaat over de dosering: “Stem die af op het onkruid. Sommige telers kijken te veel naar de uienplantjes. Dat doen ze natuurlijk met de beste bedoelingen maar dan bestaat de kans dat je gaat onder doseren voor het onkruid. Met als gevolg dat je het onkruid niet doodspuit maar ziek spuit. En een ziek plantje neemt bij de volgende bespuiting niets op. Maar een ui die even stil heeft gestaan, trekt wel weer bij.”

KADER:

Wanneer risico’s bij vroege inzet Defi® (kramstadium)

De inzet van Defi® in het kramstadium kan risico geven bij de volgende omstandigheden:

  • Op bodems met een laag organische stofgehalte of lage afslibbaarheid
  • Op löss- en leemgrond
  • Op zoute kwelgrond
  • Als de uien beschadigd zijn door stuifschade of de uienvlieg
  • Bij ondiep zaaien gevolgd door neerslag
  • Bij zware neerslag kort voor en na toepassing (verzadigde grond)

ADVIES:

Zorg voor goede zaaiomstandigheden en daarmee opkomst zodat ui minst last heeft van herbiciden. Check je perceel goed om de juiste herbicidenmix, timing en doseringen te bepalen.

Disclaimer: Stomp® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agricultural Solutions, AZ 500® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience, Defi® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Group Company. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.