You are here

Zware weersomstandigheden, veel water, hoge ziektedruk... Uw gewassen nu beschermen is van enorm belang!

Bonen en erwten
27.06.2016

Al weken droogt het gewas niet meer op, waardoor het voortdurend door schimmelsbelaagd wordt. Ook blijven er natte plekken op het veld. Veel gewassen hebben nood aan zuurstof: het kan belangrijk zijn om de grond open te trekken. Ook kunnen de meststoffen afgespoeld of uitgespoeld zijn, waardoor een bijbemesting ook aan de orde kan zijn.

In verschillende teelten moeten we rekening houden met deze extreem natte omstandigheden en veelvoorkomende ziektes en plagen:

Wortel
In wortel, waar Alternaria hoofdzakelijk op een verouderd en verzwakt gewas voorkomt, kan dit nu al een belangrijke belager zijn. Hiervoor adviseren we om Ortiva Top® tijdig in te zetten.

Peulvruchten
In boon tegen Botrytis en Sclerotinia is ons advies een hoge dosis (0,8 kg) Switch® + 1,6 l Topsin M, gezien de huidige Botrytis-condities (zware buien, vuile bladeren, opspatten van sporen, niet op tijd kunnen sproeien, bepaalde stukken op het veld die niet bereikbaar zijn...). Tegen bonenroest, die in natte plekken voorkomt, is Ortiva® preventief een goed middel.

Bonenroest

Prei
De pas uitgeplante prei heeft het niet makkelijk. Plassen staan op het perceel, wat de ideale omstandigheden voor een aantasting met papiervlekkenziekte creeërt. Hiervoor adviseren we Ortiva Top en Folio Gold®.

Kolen
Kolen kunnen niet tegen deze natte omstandigheden. Ze zullen er heel dankbaar zijn wanneer u de grond opentrekt (mits de bodem en het gewas het toelaten). We willen u erop wijzen, dat naast valse meeldauw en bladziekten, ook Light Leaf Spot (LLS), Pyrenopeziza brassicae op de loer ligt. De eerder onbekende ziekte, die normaal later op het seizoen bij een natte zomer en najaar optreedt, zou wel erg vroeg voor problemen kunnen zorgen. Uit héél recent onderzoek uitgevoerd door Inagro, is gebleken dat Ortiva Top deze ziekte volledig stil legt.

> Lees HIER meer over LLS!

Koolmotten
De ongeziene koolmotteninvasie van enkele weken geleden was zo groot, dat dit niet ongemerkt voorbij gegaan is. Ondertussen hebben de motten hun eitjes afgelegd op de waardplanten en we zien momenteel de schade van de kleine rupsen op diverse kolen, maar ook op kruisbloemige onkruiden. Na het verpoppen zullen deze voor een nieuwe vlucht zorgen. Onze oplossing: Karate Zeon® 0,075 l/ha (1-2 toepassingen) tegen koolmot en bladvretende rupsen (Plutella). Naast dit middel bestaan er andere specifieke rupsenmiddelen voor de koolgewassen. Een aanvullend product zou noodzakelijk kunnen zijn, aangezien de omvang van de koolmottenaanval op dit moment.

Let op, deze motjes leggen eitjes aan de onderkant van het blad, waar kleine, geelgroene, erg vraatlustige rupsen uitkomen!

Koolmotje Koolmotje larven

> Voor alle vragen, neemt u a.u.b. contact op met uw Syngenta adviseur:  Ilse Delobelle, +32 475315002