Voor 2020 zijn we de bonenvlieg de baas

Bonen

Dankzij een 120-dagen regeling is granulaat Force®1.5GR dit jaar beschikbaar voor de bestrijding van bonenvlieg en bodeminsecten in bonen. Syngenta werkt aan een reguliere toelating in 2021. Ook de bestrijding van Datura vraagt het hele seizoen de aandacht.

Het vervallen van de toelating voor de zaadcoating met chloorpyrifos dreigde een forse tegenvaller te worden voor de Belgische bonentelers. Maar bij de start van het nieuwe seizoen lijkt de situatie mee te vallen. “Het gros van de telers kan beschikken over zaad dat in Hongarije is gecoat met insecticide”, vertelt Ilse Delobelle. “De overige telers kunnen gebruik maken van de tijdelijke toelating van Force®1.5GR.” Dit insecticide-granulaat is via een zogenoemde 120-dagen regeling toegelaten in onder andere prei, wortelen en bonen. In dat laatste gewas geldt de toelating voor de bestrijding van bonenvlieg en bodeminsecten. “Force®1.5GR wordt in Frankrijk al langer met succes gebruikt”, vertelt de Crop Advisor van Syngenta Crop Protection. “In 2019 hebben we de werking op een demoveld getoond aan de Belgische gewasbeschermingshandelaren en diepvriesverwerkers. En nu hebben we dus een toelating voor gebruik in de periode van 1 april tot en met 29 juli.”

Reguliere toelating

Het is nog niet bekend of Force®1.5GR ook in 2021 beschikbaar is. “De Hongarije-route gaat komend seizoen niet meer werken”, weet Delobelle.

“Syngenta doet z’n uiterste best om voor 2021 een reguliere toelating voor Force®1.5GR te krijgen. We leggen dit jaar de nodige proeven aan om de vereiste data voor de  erkenning te verzamelen.”

In het gebruik vraagt Force®1.5GR de nodige aandacht. “Er gelden stevige veiligheidsvoorschriften, zoals het gebruik van handschoenen, een overall en een mondmasker”, vertelt Delobelle. “Ook  moet men er rekening mee houden dat het granulaat slechts 1 keer per drie jaar mag worden toegepast op hetzelfde perceel. Loonwerkers en telers kunnen bij Syngenta terecht voor afdraaitabellen voor hun granulaatstrooiers als ook ‘dummy-product’.”

Datura aanpakken

Naast de bonenvlieg vraagt ook de aanpak van het onkruid Datura de aandacht. “Het steekt op steeds meer percelen de kop op”, weet Delobelle. “Als een perceel bonen ten tijde van de oogst niet Datura-vrij is, kan de verwerker besluiten om het perceel niet of slechts gedeeltelijk te oogsten. Alle delen van de plant zijn giftig en met name de zaden zijn moeilijk uit te schonen.” Bestrijding van Datura is mogelijk, maar niet eenvoudig, stelt Delobelle. “Het is een warmteminnende plant. Zodra de temperaturen oplopen zie je het verschijnen en het blijft kiemen tot in augustus, indien het gewas niet is toegegroeid.”

Vanwege die lange kiemingsperiode is de duurwerking van herbiciden belangrijk bij de aanpak van Datura. Syngenta heeft een screening opgezet om kansrijke middelen en spuitschema’s in beeld te brengen. In 2019 zijn op een proefveld een groot aantal herbicides solo ingezet om te kijken wat ze doen op Datura. “In 2020 zetten we de screening voort met een aantal kansrijke middelen uit de pre-screening in 2019. Ook testen we een aantal schema’s met verschillende middelen. Hopelijk kunnen we de uitkomsten volgend jaar gebruiken in onze advisering”, besluit Delobelle.