You are here

Geoxe® toegelaten in aardbeien open luchtteelt in België!

Aardbei
08.07.2016

Het etiket van Geoxe® is in België uitgebreid met een toepassing in aardbeien (open lucht) sinds 30 juni 2016. Geoxe is te gebruiken tegen grauwe schimmel: 0,5 kg/ha, 2 toepassingen maximaal, met een interval van 10 dagen.

Voor verdere details over de toepassing verwijzen wij u naar Fytoweb. Ook kunt u HIER de erkenningsakte van Geoxe raadplegen!