Ga voor een geslaagde, flexibele onkruidbestrijding in uw aardappelen

Aardappel

Onkruidbestrijding in aardappelen: wat, wanneer, hoe?

Een productieve aardappelteelt start met een doeltreffende onkruidbestrijding. Nu de ruggen bezakt zijn en de grond deels vochtig is, is het tijdstip daar om een gepaste vooropkomstbehandeling uit te voeren op basis van de verwachte/aanwezige onkruiden op perceelsniveau. Als probleemonkruiden komen zwarte nachtschade en kleefkruid dikwijls voor samen met muur, paarse dovenetel, straatgras, ereprijs en herderstasje. Laat het nu net deze onkruiden zijn die je met de basismiddelen Defi of Spow vlot gaat bestrijden. Belangrijk om weten is dat, in een abnormaal droog voorjaar zoals 2017, Defi en Spow bovendien ook nog gewasveilig en flexibel inzetbaar zijn tot bij de opkomst. Deze basismiddelen kun je, in functie van de onkruiflora, aanvullen met producten op basis van aclonifen, metribuzin of pendimethalin. Geef de voorkeur aan driftreducerende doppen en ga voor een geslaagde toepassing. Meer info bij uw adviseur!