You are here

Bestrijd alternaria in uw aardappelvelden!

Aardappel
15.08.2016

Alternaria solani, de boosdoener in aardappelvelden die een vervroegde afsterving van het loof veroorzaakt, deed in 2015 laat haar intrede in het gewas. Echter, waar aanwezig, waren de gevolgen zeer spectaculair.
Ondanks de waakzaamheid van de telers kon de ziekte in sommige gevallen niet worden stopgezet. De verschillende resultaten hebben duidelijk aangetoond dat programma’s op basis van één en hetzelfde werkingsmechanisme ontoereikend waren.
Het is nu duidelijk dat enkel een tijdige bestrijding en het afwisselen van middelen, met verschillende werkingsmechanismen  de Alternaria in uw aardappelen aanpakt.
Producten gebaseerd op strobilurines  worden nu reeds 10 jaar eenzijdig ingezet. Andere sterke middelen tegen Alternaria waren daarvoor niet aanwezig op de markt. We hebben de strobilurines nodig, zoals we ook de triazolen tegen Septoria in tarwe nodig hebben, maar deze mogen niet langer alleen in de strijd tegen Alternaria worden gebruikt.

De bestrijding van Alternaria in aardappelen is niet eenvoudig, daar deze enkel preventief moet gebeuren. Alternaria, eens in  het gewas aanwezig, kan niet meer stil worden gelegd.
Het is bovendien niet alleen belangrijk om verschillende middelen te gebruiken, maar deze ook in de goede volgorde in te zetten:
Behandel in het begin van de Alternaria met:
o een middel dat efficiënt is tegen alle isolaten en geen verminderde gevoeligheid vertoont. Carial Star/Amphore Plus controleert alle stammen. Strobilurines in het begin van het schema zouden enkel eventueel mindergevoelige stammen uitselecteren en de volgende producten aan een curatieve situatie blootstellen.
o een middel dat het gewas van incuberende (=beginnende, maar nog niet zichtbare) infecties kan zuiveren. Dit kan alleen als het middel in het blad kan dringen en daar de schimmel kan stopzetten (cfr cymoxanil tegen plaag). Carial Star/Amphore Plus is translaminair en stopt de incuberende Alternaria.
o een effectieve, toegelaten dosis. Het is belangrijk dat de schimmel, om goed stopgezet te worden, een voldoende dosis van het middel krijgt. Producten die ondergedoseerd zijn of te snel worden afgewassen stellen de schimmel bloot aan te lage hoeveelheden werkzame stof, waardoor in sommige omstandigheden ALTERNARIA niet voldoende bestreden wordt. Carial Star/Amphore Plus bevat de hoogste dosis difenoconazool en heeft een uitstekende regenvastheid.

 ALTERNEER vervolgens met andere middelen:
o Strobilurines
Zij hebben een ander werkingsmechanisme en hebben nog steeds een   sterke werking in een programma in de tweede helft van het seizoen

 2 X Amistar aan 0,25 l/ha

o Mancozeb
kan een goede afwisselpartner zijn in een droog seizoen, maar in een nat jaar zullen de resutaten echter wisselvallig zijn omdat het product gemakkelijk afspoelt door de regen.
Let op, enkel hoge dosissen van mancozeb kunnen voldoende werking bieden tegen Alternaria