Hyvido in de praktijk | Syngenta Belgie

You are here

Hyvido in de praktijk

 

Baudouin de Wouters – Ferme du Rond-Chêne - Dinant :  

WAT ALS IK MIJN RENDEMENT VERDUBBEL MET HYBRIDE GERST ?

"Hyvido (of hybride gerst) maakt wel degelijk een verschil." Baudouin de Wouters, eigenaar van de Ferme du Rond-Chêne in Dinant, is zeer resoluut en laat er geen enkele twijfel over bestaan. Hyvido levert hem bijna het dubbele rendement op. En dat had hij, eerlijk gezegd, nooit voor mogelijk gehouden.

Baudouin heeft hybride gerst voor het eerst gezaaid in 2010. Vijf jaar ervoor had hij een stuk grond overgenomen in Flawinne. "Geen al te beste akkerbouwgrond", geeft hij toe. "Het land was zeer slecht, bijna onvruchtbaar, droog. Kortom: ronduit slecht. Mijn rendement was er ook naar. Klassieke gerst deed het heel slecht. Met Hyvido kon ik het tij keren. De opbrengst verdubbelde onder dezelfde omstandigheden. En daarmee bewijst voor mij Hyvido zijn nut en zijn potentieel."

Baudouin is in de wolken over de hybride gerst van Syngenta. "Het is een mooie, gezonde plant. Ze blijft mooi recht, ze is meer solide, steviger en de aren zijn goed gevuld. Ik geef toe dat het zaad in de aankoop wel iets duurder is, maar ze garandeert me een maximaal rendement. En dat is toch de opzet voor elke akkerbouwer, niet? Het maximale rendement behalen."

Voor Baudouin is het zonneklaar. Dit jaar zaait hij 7 hectaren Hyvido. Dus ook op de betere gronden. "Of ze daar ook het rendement zullen verdubbelen, wil hij nu nog niet gezegd hebben. Dat mag je volgend jaar komen vragen. Maar ik ben er zeker van dat de opbrengst een pak hoger zal liggen dan bij klassieke gerst. Daar bestaat voor mij geen twijfel over."

 

Emiel Weemaes, akkerbouwer, Doel

"Intussen heb ik al 5 jaar ervaring met het telen van hybride gerst. Ik wik mijn woorden, maar je kan me zeker geen eendagsvlieg noemen." Emiel Weemaes, landbouwer uit Doel is een ervaren akkerbouwer. Emiel is zeer tevreden over Hyvido, de hybride rassen van Syngenta. En dat wil hij ook met zoveel woorden kwijt.

"Gerst op zich is een goede teeltafwisseling en met Hyvido verkrijg ik een hoog rendement. Dus geef ik de voorkeur aan Hyvido. Het is een enorm mooi gewas, met een schitterend dak. Wat Hyvido in mijn ogen zo goed maakt is zijn uitstoelingsvermogen! Het gewas groeit mooi dicht en stoelt goed uit na de winter. Dat is zeker niet altijd het geval bij klassieke gerst. Bij Hyvido wel!"

Volgens Emiel zijn er wel spelregels te volgen. "De zaaidichtheid bijvoorbeeld. Je moet ervoor zorgen dat de planten plaats hebben. Zaai je te dicht, dan zullen de aren minder groot zijn. Logisch omdat ze dan als sardientjes in een bakje bijeen gepropt zitten. De plant moet plaats hebben om uit te stoelen. Je moet ze ook voldoende voeding geven. Hybride gerst heeft evenveel stikstof nodig als klassieke gerst, maar vaak zie je dat Hyvido de stikstof in een andere periode nodig heeft. Als je zowel klassieke gerst als hybride gerst zaait, moet je er rekening mee houden dat elk gewas zijn eigen noden heeft. Je kan je werkschema voor de klassieke gerst niet zomaar overzetten naar de hybride gerst. Met juiste teelttechniek van Hyvido bekom je topopbrengsten!

Emiel is overtuigd en zal niet gauw meer veranderen. "Ik zaai Hyvido-rassen nu al 5 jaar en zal geen andere meer zetten. Het is een stevige plant, die mooi recht blijft met zwaardere aren bij het afrijpen. Ze geeft een grote korrel en oogt ook mooi. En niet te vergeten: het is een gezond gewas met een hoge opbrengst. En wat dat laatste betreft, daar is het mij vooral om te doen."