You are here

Groeiregulering

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek
 
Groeiregulatie
De hybride kracht vertaalt zich in een sterke plant die stro van goede kwaliteit oplevert.
 
HYVIDO hybride gerst: beperking van de lengtegroei tussen de knopen
Legering vergroot het risico van een lagere opbrengst en kan leiden tot complicaties met de oogst. Dit risico hangt samen met een aantal factoren (klimaat, variëteit, bemesting, dichtheid) en kan worden beperkt door de lengtegroei tussen de knopen te reduceren. Om dat te bewerkstelligen kan een groeiregulator worden toegepast, waarbij de opbrengst van het HYVIDO-stro behouden blijft. De toediening verloopt in twee stappen: in eerste instantie vindt een toediening plaats in het stadium van de eerste knoop (Moddus 0.5 l/ha) en in tweede instantie moet een product op basis van Ethephon worden toegediend. Toepassing kan plaatsvinden in het stadium van het laatste blad (om aarbreuk te voorkomen).

Voor een optimale werking van de actieve stoffen verdient toepassing onder 'groeizame' omstandigheden de voorkeur.