GARDO GOLD

Last updated:

Herbicide

Gewasbescherming

Numéro d'homologation:
9438P/B
Composition:
187.5
terbuthylazin
312.5
S-metolachloor
Formulation:
SC (suspensie concentraat)