You are here

Evure: toekomstige én veilige oplossing

Evure: veilig voor bestuivers en nuttigen

Evure is een nieuwe insecticide in het Syngenta gamma. 
Dit is een oplosbaar middel op basis van tau-fluvafinaat.

Evure in granen

Doeltreffend tegen blad- en aarinsecten

Evure in koolzaad

Zeer grote doeltreffendheid

Evure in aardappelen

Doeltreffend tegen schadelijke insecten