You are here

Evure in aardappelen

Evure: effectief op bladluispopulaties

  • Evure is effectief bij 0,3 L/ha op bladluispopulaties (behalve Aphis nasturtil). 
  • Evure zorgt voor de natuurlijke vijanden die de controle over de bladluispopulaties overnemen na een behandeling.
  • Evure mag je toepassen tijdens een belangrijk deel van het seizoen; nl. van BBCH 33 tot BBCH 85