You are here

SAVE THE DATE - telersmeeting 2017

Algemeen
02.12.2016

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Syngenta opnieuw een telersavond voor alle vollegrondsgroentetelers! We zorgen voor een boeiend programma, dat snel zult volgen!

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 10 januari 2017 in het Congrescentrum “De Oude Melkerij”, Stationstraat 143B, Gits, aanvangstijd 19.30 uur.

Op het einde van de vergadering worden diverse prijzen verloot onder de aanwezige telers, zoals gratis zaden of gewasbeschermingsmiddelen.

We hopen u daar te verwelkomen!

Telersmeeting 2016

Telersmeeting 2016